16 apr 2015 06:00

16 apr 2015 06:00

Transport med kläder och skor på väg till Litauen

ÅSEN: Hjälpsändning

Under lördagen lastades en långtradare med destination Litauen vid Second hand butikens förråd vid Åsen.

Denna gång var det vännerna i Litauen som fick del av ta del av lådor och säckar med kläder skor med mera för att lysa upp vardagen med något nytt.

Rent allmänt skall sägas att det är mycket god kvalité på leveransen från Karlsborg, tack vare alla goda givare som fyller på lagret i Karlsborg. Utöver kläder och skor fanns det kartonger med leksaker till barnen, en bristvara där borta i landet på andra sidan Östersjön.

Inte mindre än 90 kubikmeter innehöll lasten denna gång och för den som känner till Litauen var det vännerna i Kaunas-region som var mottagare.

Björn Wågstrand, bas vid lastningen, förbereder redan en kommande leverans till Ukraina och uttryckte sin glädje och tacksamhet till alla glada givare

Denna gång var det vännerna i Litauen som fick del av ta del av lådor och säckar med kläder skor med mera för att lysa upp vardagen med något nytt.

Rent allmänt skall sägas att det är mycket god kvalité på leveransen från Karlsborg, tack vare alla goda givare som fyller på lagret i Karlsborg. Utöver kläder och skor fanns det kartonger med leksaker till barnen, en bristvara där borta i landet på andra sidan Östersjön.

Inte mindre än 90 kubikmeter innehöll lasten denna gång och för den som känner till Litauen var det vännerna i Kaunas-region som var mottagare.

Björn Wågstrand, bas vid lastningen, förbereder redan en kommande leverans till Ukraina och uttryckte sin glädje och tacksamhet till alla glada givare