17 apr 2015 15:58

17 apr 2015 15:58

Förslag på förbättringar

Rusta Coca-colabäcken och se över trafiken vid Kanalholmen och Rödesunds torg är förslag från kommuninvånarna.

I samband med att deponin i Norra skogen ställs i ordning tycker en förslagslämnare att kommunen även ska göra förbättringar i den närliggande omgivningen. Vid deponins södra och västra sida finns ett dike som barnen har döpt till Coca-colabäcken på grund av färgen på vattnet. Den vill förslagslämnaren rensas upp så att avrinningen görs funktionsduglig. Han vill även att grönområdet runt städas upp från skogsavfall, grenar och stubbar.

Säkrare trafik

Ett annat förslag är att utfarten på Kanalholmen, mitt emot Kanalhotellet, stängs av för trafik. Anledningen är att många bilister svänger in där och eftersom en gång- och cykelväg korsas i anslutning till Kanalbrons fäste skapas en osäker trafikmiljö. Han tycker att det räcker med en in- och utfart till området.

Ett annat medborgarförslag rör torget vid Rödesund. Förslagslämnaren anser att det borde bli enkelriktad trafik där eftersom det i dag råder djungelns lag vid in- och utfart. Förslagen har lämnats till kommunstyrelsen för beredning.

I samband med att deponin i Norra skogen ställs i ordning tycker en förslagslämnare att kommunen även ska göra förbättringar i den närliggande omgivningen. Vid deponins södra och västra sida finns ett dike som barnen har döpt till Coca-colabäcken på grund av färgen på vattnet. Den vill förslagslämnaren rensas upp så att avrinningen görs funktionsduglig. Han vill även att grönområdet runt städas upp från skogsavfall, grenar och stubbar.

Säkrare trafik

Ett annat förslag är att utfarten på Kanalholmen, mitt emot Kanalhotellet, stängs av för trafik. Anledningen är att många bilister svänger in där och eftersom en gång- och cykelväg korsas i anslutning till Kanalbrons fäste skapas en osäker trafikmiljö. Han tycker att det räcker med en in- och utfart till området.

Ett annat medborgarförslag rör torget vid Rödesund. Förslagslämnaren anser att det borde bli enkelriktad trafik där eftersom det i dag råder djungelns lag vid in- och utfart. Förslagen har lämnats till kommunstyrelsen för beredning.