17 apr 2015 15:58

17 apr 2015 15:58

Kvinnofridsbarometer

RANKNING

Karlsborg rankas 191 av Sveriges 290 kommuner när det handlar om insatser mot våld mot kvinnor och barn.

Det visar en ny kartläggning av kvinnojoursorganisationen Unizon. Kommunerna har bedömts utifrån en rad kriterier.

Det handlar bland annat om vilken prioritet kvinnofridsarbetet har, tillgång till skyddat boende, samarbete med ideella kvinno- och tjejjourer samt arbetet med förövare. Kvinnofridsbarometern bygger på enkätfrågor och 70 procent av de 290 kommunerna svarade.

Karlsborg rankas 191 av Sveriges 290 kommuner när det handlar om insatser mot våld mot kvinnor och barn.

Det visar en ny kartläggning av kvinnojoursorganisationen Unizon. Kommunerna har bedömts utifrån en rad kriterier.

Det handlar bland annat om vilken prioritet kvinnofridsarbetet har, tillgång till skyddat boende, samarbete med ideella kvinno- och tjejjourer samt arbetet med förövare. Kvinnofridsbarometern bygger på enkätfrågor och 70 procent av de 290 kommunerna svarade.