21 apr 2015 06:00

21 apr 2015 06:00

Digitala skyltar

KOMMUNEN: Dröjer till hösten

De nya digitala informationsskyltarna ska komma på plats under året men det hinns inte med till sommaren.

– Jag har uppdraget att ta in offerter och har kontakt med upphandlingsenheten i Skövde, säger kommunchefen Thomas Johansson.

SLA har tidigare berättat om de digitala skyltarna som ska ersätta de nuvarande informationsskyltarna vid den södra och norra infarten till Karlsborg. Länsstyrelsen har gett ett godkännande men inköpet av skyltarna tar tid.

– Upphandlingen ska ligga ute någon månad. Skyltarna tillverkas i Kina och det tar 16 veckor för leverans. Så någon gång under hösten eller slutet på året kan de finnas på plats.

– Jag har uppdraget att ta in offerter och har kontakt med upphandlingsenheten i Skövde, säger kommunchefen Thomas Johansson.

SLA har tidigare berättat om de digitala skyltarna som ska ersätta de nuvarande informationsskyltarna vid den södra och norra infarten till Karlsborg. Länsstyrelsen har gett ett godkännande men inköpet av skyltarna tar tid.

– Upphandlingen ska ligga ute någon månad. Skyltarna tillverkas i Kina och det tar 16 veckor för leverans. Så någon gång under hösten eller slutet på året kan de finnas på plats.