23 apr 2015 16:45

23 apr 2015 16:45

En båtramp i Kyrksjön

MEDBORGARFÖRSLAG

Att kommunen medverkar till att det byggs en permanent båtramp vid Kyrksjön och att det även ges plats för uppställning av fordon och båtsläp är ett nytt medborgarförlag. Förslagslämnaren menar att intresset för fiska i Kyrksjön har ökat markant och att många kommer med båtar som de lägger i inför fisketuren. Enligt förslagslämnaren är de vanligaste iläggningsplatserna i dag nedanför gamla Ebbanäskolonin, badplatsen och undantagsvis vid kommunens mark vid Idrottsvägen.

Att kommunen medverkar till att det byggs en permanent båtramp vid Kyrksjön och att det även ges plats för uppställning av fordon och båtsläp är ett nytt medborgarförlag. Förslagslämnaren menar att intresset för fiska i Kyrksjön har ökat markant och att många kommer med båtar som de lägger i inför fisketuren. Enligt förslagslämnaren är de vanligaste iläggningsplatserna i dag nedanför gamla Ebbanäskolonin, badplatsen och undantagsvis vid kommunens mark vid Idrottsvägen.