27 apr 2015 21:39

27 apr 2015 21:39

Livliga debatter på fullmäktige

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Motioner diskuterades

Det blev en hel del debatt under kommunfullmäktiges möte under måndagskvällen. Anledningen var två motioner från Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet har lagt en motion där de vill att det tillsätts en budgetberedning där samtliga partier i kommunfullmäktige representeras.

Förslaget från kommunstyrelsen var att den skulle avslås bland annat med hänvisning till att ledamöterna utses genom allmänna val och att den politiska majoriteten har det fulla ansvaret för att framlägga förslag till beslut. När det gäller budgetarbetet så sker en beredning med ledamöterna i ksau där även oppositionen har möjlighet att delta under beredningsfasen.

Enig opposition

Det blev en diskussion bland ledamöterna där samtliga partier i opposition ansåg att det var ett bra förslag.

– Det skulle underlätta för oss små partier om vi fick insyn och kan jobba med budgetfrågor på ett annat sätt, sa Berith Bohrén (V).

– Budgeten är det viktigaste beslutet i kommunen. Det är anmärkningsvärt att vi små partier inte kan vara med och lyssna, sa Björn Rubenson (KD).

– Motionen sätter fingret på en öm punkt. Utgångspunkten måste vara att alla i fullmäktige får insyn i budgetarbetet, sa Stig Palmqvist (FP).

– Det är tre partier av åtta som sitter i budgetberedningen. Vi har nu möjlighet att ändra om vi vill för att skapa större delaktighet och större politiskt engagemang, sa Kjell Sjölund (C).

– Bra förslag att bredda och öka tillgängligheten, sa Stefan Hallberg (SD)

– Jag tror inte att det här funkar i större grupper och det är ingen bra lösning. Treklövern har möjlighet att ha två partier i budgetberedningen men har valt att ha ett parti på sina två platser, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S) som ville att motionen avslogs och tillade:

– Det är intressant med detta nyvaknade intresse för den här frågan efter era åtta år.

– Vi har nu ytterligare två partier i fullmäktige och därför ställs saken på sin spets, svarade Palmqvist.

Frågan gick till votering 16 ledamöter av 31 röstade för att motionen skulle avslås. Samtliga oppositionspartier reserverade sig.

Samma väg gick det med V:s motion om dubbla ordförandeskap. Där V inte vill att en person sitter på två ordförandeposter. Efter en hel del diskussioner avslogs motionen efter votering och samtliga oppositionspartier reserverade sig.

Vänsterpartiet har lagt en motion där de vill att det tillsätts en budgetberedning där samtliga partier i kommunfullmäktige representeras.

Förslaget från kommunstyrelsen var att den skulle avslås bland annat med hänvisning till att ledamöterna utses genom allmänna val och att den politiska majoriteten har det fulla ansvaret för att framlägga förslag till beslut. När det gäller budgetarbetet så sker en beredning med ledamöterna i ksau där även oppositionen har möjlighet att delta under beredningsfasen.

Enig opposition

Det blev en diskussion bland ledamöterna där samtliga partier i opposition ansåg att det var ett bra förslag.

– Det skulle underlätta för oss små partier om vi fick insyn och kan jobba med budgetfrågor på ett annat sätt, sa Berith Bohrén (V).

– Budgeten är det viktigaste beslutet i kommunen. Det är anmärkningsvärt att vi små partier inte kan vara med och lyssna, sa Björn Rubenson (KD).

– Motionen sätter fingret på en öm punkt. Utgångspunkten måste vara att alla i fullmäktige får insyn i budgetarbetet, sa Stig Palmqvist (FP).

– Det är tre partier av åtta som sitter i budgetberedningen. Vi har nu möjlighet att ändra om vi vill för att skapa större delaktighet och större politiskt engagemang, sa Kjell Sjölund (C).

– Bra förslag att bredda och öka tillgängligheten, sa Stefan Hallberg (SD)

– Jag tror inte att det här funkar i större grupper och det är ingen bra lösning. Treklövern har möjlighet att ha två partier i budgetberedningen men har valt att ha ett parti på sina två platser, sa kommunalrådet Peter Lindroth (S) som ville att motionen avslogs och tillade:

– Det är intressant med detta nyvaknade intresse för den här frågan efter era åtta år.

– Vi har nu ytterligare två partier i fullmäktige och därför ställs saken på sin spets, svarade Palmqvist.

Frågan gick till votering 16 ledamöter av 31 röstade för att motionen skulle avslås. Samtliga oppositionspartier reserverade sig.

Samma väg gick det med V:s motion om dubbla ordförandeskap. Där V inte vill att en person sitter på två ordförandeposter. Efter en hel del diskussioner avslogs motionen efter votering och samtliga oppositionspartier reserverade sig.

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.