28 apr 2015 16:53

28 apr 2015 16:53

SD vill ha "skolk-sms"

KOMMUNFULLMÄKTIGE: Nya motioner

Fyra nya motioner har lämnats till kommunfullmäktige. Alla fyra kommer från Sverigedemokraterna och berör skolan och båtlivet.

SD vill att det utreds och införs ett klassmorfar-system för att öka vuxennärvaron i skolan.

– Klassmorfar-föreningen är en ideell förening och eventuellt skulle man kunna starta en lokalförening här. Jag tror att det finns många pigga pensionärer som skulle ställa upp på det här och det skulle öka kommunikationen över åldersgrupper, säger Stefan Hallberg (SD).

De vill även att man inför skolk-sms i kommunens skolor med anledning av att det förekommer problem med skolk. Lärarna skulle då skicka ett sms till föräldrarna när en elev inte kommer till skolan. De menar att det är en trygghet för föräldrarna och skulle spara tid åt lärarna.

Tvätt och skyltar

De två andra motionerna från partiet rör båtlivet. De skriver bland annat att Vättern är ett relativt slutet ekosystem som är väldigt känsligt för miljöpåverkan i olika former. De vill att kommunen ska utreda förutsättningarna för att bygga en båttvätt i anslutning till Vättern, ett sätt att ersätta giftiga bottenfärger och minska miljöpåverkan.

De vill även att det sätts upp skyltar utmed Göta kanal, både från Vätternhållet och från Bottensjön så att det är tydligt att nu kommer båtresenärerna till Karlsborg. Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Det finns ytterligare 13 inlämnade motioner som väntar på svar.

– Det har varit ett enormt inflöde av motioner vilket är trevigt men vi behöver nog nyttja hela svarstiden som är på ett år, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

SD vill att det utreds och införs ett klassmorfar-system för att öka vuxennärvaron i skolan.

– Klassmorfar-föreningen är en ideell förening och eventuellt skulle man kunna starta en lokalförening här. Jag tror att det finns många pigga pensionärer som skulle ställa upp på det här och det skulle öka kommunikationen över åldersgrupper, säger Stefan Hallberg (SD).

De vill även att man inför skolk-sms i kommunens skolor med anledning av att det förekommer problem med skolk. Lärarna skulle då skicka ett sms till föräldrarna när en elev inte kommer till skolan. De menar att det är en trygghet för föräldrarna och skulle spara tid åt lärarna.

Tvätt och skyltar

De två andra motionerna från partiet rör båtlivet. De skriver bland annat att Vättern är ett relativt slutet ekosystem som är väldigt känsligt för miljöpåverkan i olika former. De vill att kommunen ska utreda förutsättningarna för att bygga en båttvätt i anslutning till Vättern, ett sätt att ersätta giftiga bottenfärger och minska miljöpåverkan.

De vill även att det sätts upp skyltar utmed Göta kanal, både från Vätternhållet och från Bottensjön så att det är tydligt att nu kommer båtresenärerna till Karlsborg. Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Det finns ytterligare 13 inlämnade motioner som väntar på svar.

– Det har varit ett enormt inflöde av motioner vilket är trevigt men vi behöver nog nyttja hela svarstiden som är på ett år, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.