01 maj 2015 17:06

01 maj 2015 17:11

Förstamajcafé i Karlsborg

Första maj i Karlsborg är enligt traditionen ett tillfälle för Socialdemokraterna och Arbetarkommunen att samlas till förstamajcafé, denna gång i Carl Johanskolan.

Det var en god samling av folk från Socialdemokraterna, Arbetarkommunen och intresserade som mötte upp i Carl Johanskolans matsal för att ta del av årets förstamajbudskap. Det något komplicerade läget i både regering, riksdag och kommun satte sin prägel på programmet där samverkan är av betydelse för att få styrfart på politiken.

Musik, sång och tal

Elise-Marie Samuelsson, nyvald ordförande i arbetarkommunen välkomnade sina kamrater och intresserade, varefter sången: Arbetets Söner fyllt matsalen på Carl Johanskolan. Hon talade om det tema som hennes kollegor med beteckningen 2018 innehöll, där framför allt att flera engagerade sig politiskt arbete hade en stor plats.

Eva och Gjert från Tjörn fanns med och bjöd på visor, dikter och tankar från vår tid, blandade med guldkorn ur arbetarrörelsens sångtradition. Peter Lindroth var förstamaj caféets huvudtalare, han delade tankar om att tro på politiken som en möjlighet till en bättre framtid.

- Arbetslöshet, skola och välfärd är stora utmaningar, liksom klimatomställning och flyktingpolitik. Områden som vi socialdemokrater prioriterar, när vi nu ser tiden an med tillförsikt.

 

Det var en god samling av folk från Socialdemokraterna, Arbetarkommunen och intresserade som mötte upp i Carl Johanskolans matsal för att ta del av årets förstamajbudskap. Det något komplicerade läget i både regering, riksdag och kommun satte sin prägel på programmet där samverkan är av betydelse för att få styrfart på politiken.

Musik, sång och tal

Elise-Marie Samuelsson, nyvald ordförande i arbetarkommunen välkomnade sina kamrater och intresserade, varefter sången: Arbetets Söner fyllt matsalen på Carl Johanskolan. Hon talade om det tema som hennes kollegor med beteckningen 2018 innehöll, där framför allt att flera engagerade sig politiskt arbete hade en stor plats.

Eva och Gjert från Tjörn fanns med och bjöd på visor, dikter och tankar från vår tid, blandade med guldkorn ur arbetarrörelsens sångtradition. Peter Lindroth var förstamaj caféets huvudtalare, han delade tankar om att tro på politiken som en möjlighet till en bättre framtid.

- Arbetslöshet, skola och välfärd är stora utmaningar, liksom klimatomställning och flyktingpolitik. Områden som vi socialdemokrater prioriterar, när vi nu ser tiden an med tillförsikt.