01 maj 2015 08:00

01 maj 2015 08:00

Möte ska ske om kvarteret Eken

Byggnadsnämnden har beslutat att träffa sakägarna kring kvarteret Eken.

Anledningen är en skrivelse från de närboende där de upprörs över detaljplaneändringen i kvarteret. De vill inte att detaljplanen tillåter en bygghöjd över 4,5 meter, förslaget i detaljplanen är upp till 6,2 meter. De närboende understryker i skrivelsen att de vill ha ett möte med ledamöterna för att diskutera detaljplanen.

Skrivelsen var uppe på nämndens arbetsutskott.

– Vi ska ta fram ett förslag när de kan komma och kommunicera med oss i nämnden och framföra sina åsikter, säger byggnadsnämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Detaljplanen över kvarteret Eken behandlades inte under nämndens senaste möte.

– Den ska upp i juni och den ligger för beslut.

Anledningen är en skrivelse från de närboende där de upprörs över detaljplaneändringen i kvarteret. De vill inte att detaljplanen tillåter en bygghöjd över 4,5 meter, förslaget i detaljplanen är upp till 6,2 meter. De närboende understryker i skrivelsen att de vill ha ett möte med ledamöterna för att diskutera detaljplanen.

Skrivelsen var uppe på nämndens arbetsutskott.

– Vi ska ta fram ett förslag när de kan komma och kommunicera med oss i nämnden och framföra sina åsikter, säger byggnadsnämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Detaljplanen över kvarteret Eken behandlades inte under nämndens senaste möte.

– Den ska upp i juni och den ligger för beslut.