02 maj 2015 12:23

02 maj 2015 12:23

Gammalt hus ska rivas

Byggnadsnämnden har beslutat att vaktbostaden och uthuset Svanvik 3:137 i parkenområdet ska få rivas.

Kommunens målsättning har varit att bevara byggnaderna genom rivningsförbud och senare även med skyddsbestämmelser men det har inte skett och nu är byggnaderna förstörda.

– De är i ett dåligt skick att det utgör en risk för allmänheten, säger byggnadsnämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Kommunens målsättning har varit att bevara byggnaderna genom rivningsförbud och senare även med skyddsbestämmelser men det har inte skett och nu är byggnaderna förstörda.

– De är i ett dåligt skick att det utgör en risk för allmänheten, säger byggnadsnämndens ordförande Jonas Davidsson (S).