04 maj 2015 13:55

04 maj 2015 13:55

Kunskap som kan rädda liv

RÄDDNINGSTJÄNSTEN: Utbildning på Kompassen

Det var en spännande och lärorik dag på förskolan Kompassen när räddningstjänsten kom på besök. Det handlade inte enbart om att visa upp brandbilen utan om att utbilda både barn och personal.

Hela förmiddagen var SMO-styrkan (skydd mot olyckor) från Räddningstjänsten i Skövde på plats vid förskolan och dagen inleddes med en utrymningsövning.

Nu vet barnen precis hur de ska göra om det börjar brinna.

– Vi ska springa till närmaste dörren om vi är på avdelningen och gå till fyran där fröken ska räkna in alla barnen, berättar ett gäng tjejer som också hade fått höra hur brandlarmet låter så de vet när faran är framme.

Övning för personal

Även all personal fick brandutbildning som bland annat handlade om att släcka en brinnande docka med en brandfilt.

– Vi är behjälpliga med tips och råd i det systematiska brandskyddsarbete som görs här på förskolan. Personalen får även prova på olika produkter som handbrandspruta och brandfilt, berättar Tomas Kämpe och Robert Ågren från räddningstjänsten.

Hela förmiddagen var SMO-styrkan (skydd mot olyckor) från Räddningstjänsten i Skövde på plats vid förskolan och dagen inleddes med en utrymningsövning.

Nu vet barnen precis hur de ska göra om det börjar brinna.

– Vi ska springa till närmaste dörren om vi är på avdelningen och gå till fyran där fröken ska räkna in alla barnen, berättar ett gäng tjejer som också hade fått höra hur brandlarmet låter så de vet när faran är framme.

Övning för personal

Även all personal fick brandutbildning som bland annat handlade om att släcka en brinnande docka med en brandfilt.

– Vi är behjälpliga med tips och råd i det systematiska brandskyddsarbete som görs här på förskolan. Personalen får även prova på olika produkter som handbrandspruta och brandfilt, berättar Tomas Kämpe och Robert Ågren från räddningstjänsten.

  • Anneli Malm