06 maj 2015 06:00

06 maj 2015 06:00

Positiv utveckling för småföretagen

NÄRINGSLIV: Värdebarometer

Småföretagen i Karlsborg ökade i genomsnitt sitt värde med 1,5 procent under förra året. Det enligt en ny undersökning.

Karlsborg lägger sig på plats 243 av landets 290 kommuner i en jämförelse av värdetillväxten hos småföretag i landet. Värdet på motsvarande småföretag ökade med 7,6 procent i riket som helhet.

Boksluten från förra året visar att småföretagen i Karlsborg stiger i värde i förhållande till 2013. Ökningen kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling, säger ekonomie doktor Tomas Hjelström, expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation i ett pressmeddelande.

Värdebarometern

Det är Företagsvärderingar i Sverige AB, som har tagit fram den nya värdebarometern och undersökningen omfattar samtliga 32 aktiebolag i Karlsborg med mellan 1 och 49 anställda som har brutet räkenskapsår och redovisar sina bokslut den 30 april, 30 juni och 31 augusti. Under 2013 värderades aktiebolagen till sammanlagt 199 miljoner kronor. Ett år senare, per sista april, juni och augusti 2014, var aktiebolagen värda 202 miljoner kronor, en ökning med 1,5 procent.

Karlsborg lägger sig på plats 243 av landets 290 kommuner i en jämförelse av värdetillväxten hos småföretag i landet. Värdet på motsvarande småföretag ökade med 7,6 procent i riket som helhet.

Boksluten från förra året visar att småföretagen i Karlsborg stiger i värde i förhållande till 2013. Ökningen kan ses som ett mått på företagens långsiktiga lönsamhetsutveckling, säger ekonomie doktor Tomas Hjelström, expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation i ett pressmeddelande.

Värdebarometern

Det är Företagsvärderingar i Sverige AB, som har tagit fram den nya värdebarometern och undersökningen omfattar samtliga 32 aktiebolag i Karlsborg med mellan 1 och 49 anställda som har brutet räkenskapsår och redovisar sina bokslut den 30 april, 30 juni och 31 augusti. Under 2013 värderades aktiebolagen till sammanlagt 199 miljoner kronor. Ett år senare, per sista april, juni och augusti 2014, var aktiebolagen värda 202 miljoner kronor, en ökning med 1,5 procent.