07 maj 2015 17:00

07 maj 2015 17:00

Satsar mer på årets evenemang

KOMMUNEN: Sätta Karlsborg på kartan

Ytterligare 100 000 kronor satsas på evenemang i Karlsborg. Evenemang som sätter Karlsborg på kartan.

Karlsborgs kommun har tagit fram en evenemangspolicy som ses som ett viktigt verktyg för att nå kommunens arbete angående visionens framtidsmål. Evenemang är en pusselbit i arbetet att göra Karlsborg attraktivt inte bara som besöksmål utan även som boendeort och för att locka företag att etablera sig i kommunen.

300 000 kronor är avsatt sedan tidigare till evenemangsbudgeten och nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat, efter äskande, att utöka anslaget med ytterligare 100 000 kronor. Pengar som tas från kommunstyrelsens förfogande anslag.

– Vi har stora arrangemang i Karlsborg som Allsången, Nationaldagen, Tio-mila för ungdomar, kolmilan och Bondens marknad som lockar mycket folk. Det är värt en hel del och de sätter Karlsborg på kartan. Alla arrangörer vill ha hjälp på något sätt, det kan handla om praktiska saker men även om rena pengar. 400 000 kronor totalt i år är en bra satsning, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Karlsborgs kommun har tagit fram en evenemangspolicy som ses som ett viktigt verktyg för att nå kommunens arbete angående visionens framtidsmål. Evenemang är en pusselbit i arbetet att göra Karlsborg attraktivt inte bara som besöksmål utan även som boendeort och för att locka företag att etablera sig i kommunen.

300 000 kronor är avsatt sedan tidigare till evenemangsbudgeten och nu har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat, efter äskande, att utöka anslaget med ytterligare 100 000 kronor. Pengar som tas från kommunstyrelsens förfogande anslag.

– Vi har stora arrangemang i Karlsborg som Allsången, Nationaldagen, Tio-mila för ungdomar, kolmilan och Bondens marknad som lockar mycket folk. Det är värt en hel del och de sätter Karlsborg på kartan. Alla arrangörer vill ha hjälp på något sätt, det kan handla om praktiska saker men även om rena pengar. 400 000 kronor totalt i år är en bra satsning, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).