08 maj 2015 06:00

08 maj 2015 06:00

Ökat anslag för bättre folkhälsa

FOLKHÄLSORÅDET

Medlen till folkhälsorådet ökar från 11 kronor per invånare till 15 kronor från och med nästa år. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat.

– Vi får lika mycket tillbaka från regionen som vi satsar, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

KSAU beslutade även att förlänga folkhälsoavtalen mellan kommunen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden med ytterligare två år. Syftet är att, genom samverkan, främja en god och jämlik hälsa bland befolkningen.

Medlen till folkhälsorådet ökar från 11 kronor per invånare till 15 kronor från och med nästa år. Det har kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat.

– Vi får lika mycket tillbaka från regionen som vi satsar, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

KSAU beslutade även att förlänga folkhälsoavtalen mellan kommunen och Östra hälso- och sjukvårdsnämnden med ytterligare två år. Syftet är att, genom samverkan, främja en god och jämlik hälsa bland befolkningen.