12 maj 2015 15:00

12 maj 2015 15:00

Vårsläpp på bruket med försmak inför sommaren

FORSVIK: Försmak av kommande aktiviteter

Samtidigt med Sveriges längsta loppis längs Göta kanal öppnade Forsviks Bruksmuseum för en tjuvtitt på byggandet av årets nya utställning om kvinnor i bruksmiljö.

Utöver den nya utställningshallen var alla de befintliga utställningshallarna och aktiviteterna öppna för alla besökarna, där ugnen i metallgjuteriet dånade under det att gjutarna formade till sina modeller i gjutformarna / flaskorna.

Bruksjärnvägen bjöd på gratistur mellan bruket och hamnen vid Göta kanal och i träsliperiet fanns Forsviks Bruks historia väl dokumenterad, där också elever från Hantverkscentrum arbetade med förberedelse av årets nya utställning.

Kvinnorna i bruksmiljö

Årets nya utställning är en berättelse om kvinnokraft i bruksmiljö. Under dagen fanns Camilla Alexandersson, chef på Forsviks Bruksmuseum, på plats i utställningshallen, där hon berättade om årets nya utställning som har temat Kvinnors berättelse.

– Vi vill lyfta fram brukets kvinnor i årets utställning, sade Camilla Alexandersson, där kvinnorna har haft en betydelsefull plats i arbete och liv i brukssamhället. År 1410 finns en kvinna med namnet Jonsdotter dokumenterad som en viktig person på bruket, 1700- talet fanns brukspatron Thams änka i ledningen för bruket och på 1920 talet fanns en kvinna på ritkontoret, en sensation för den tiden. Dessa tillsammans med alla kvinnor i brukssamhällets vardag är verkligen värda uppmärksamhet, sade Camilla, som hoppas att alla mellan 5 och 100 år skall få del av utställningen oavsett om man är man eller kvinna.

En nyhet för året är också att det är gratis inträde till brukets alla utställningar och aktiviteter.

Utöver den nya utställningshallen var alla de befintliga utställningshallarna och aktiviteterna öppna för alla besökarna, där ugnen i metallgjuteriet dånade under det att gjutarna formade till sina modeller i gjutformarna / flaskorna.

Bruksjärnvägen bjöd på gratistur mellan bruket och hamnen vid Göta kanal och i träsliperiet fanns Forsviks Bruks historia väl dokumenterad, där också elever från Hantverkscentrum arbetade med förberedelse av årets nya utställning.

Kvinnorna i bruksmiljö

Årets nya utställning är en berättelse om kvinnokraft i bruksmiljö. Under dagen fanns Camilla Alexandersson, chef på Forsviks Bruksmuseum, på plats i utställningshallen, där hon berättade om årets nya utställning som har temat Kvinnors berättelse.

– Vi vill lyfta fram brukets kvinnor i årets utställning, sade Camilla Alexandersson, där kvinnorna har haft en betydelsefull plats i arbete och liv i brukssamhället. År 1410 finns en kvinna med namnet Jonsdotter dokumenterad som en viktig person på bruket, 1700- talet fanns brukspatron Thams änka i ledningen för bruket och på 1920 talet fanns en kvinna på ritkontoret, en sensation för den tiden. Dessa tillsammans med alla kvinnor i brukssamhällets vardag är verkligen värda uppmärksamhet, sade Camilla, som hoppas att alla mellan 5 och 100 år skall få del av utställningen oavsett om man är man eller kvinna.

En nyhet för året är också att det är gratis inträde till brukets alla utställningar och aktiviteter.