15 maj 2015 15:44

15 maj 2015 15:44

Riktar ingen kritik

IVO: Anmälan om felbehandling

Inspektionen för vård och omsorg riktar ingen kritik mot Närhälsan i Karlsborg efter en anmälan om felaktig behandling.

Enligt anmälan har en läkare inte insett allvaret då en patient sökte vård. Patienten visade sig senare ha en blodpropp som ledde till en amputation. Patienten avled efter operationen. Enligt IVO framgår det att det inte fanns någon misstanke om en blodpropp efter undersökning på vårdcentralen. Patientens samlade sjukdomsbild medförde att han även drabbades av njursvikt under sjukhusvistelsen vilket bidrog till den tragiska utgången. IVO bedömer att patientens vård och behandling har skett enligt gällande regelverk och att hälso- och sjukvårdspersonalen inte har åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen.

Enligt anmälan har en läkare inte insett allvaret då en patient sökte vård. Patienten visade sig senare ha en blodpropp som ledde till en amputation. Patienten avled efter operationen. Enligt IVO framgår det att det inte fanns någon misstanke om en blodpropp efter undersökning på vårdcentralen. Patientens samlade sjukdomsbild medförde att han även drabbades av njursvikt under sjukhusvistelsen vilket bidrog till den tragiska utgången. IVO bedömer att patientens vård och behandling har skett enligt gällande regelverk och att hälso- och sjukvårdspersonalen inte har åsidosatt sina skyldigheter i yrkesutövningen.