17 maj 2015 18:46

17 maj 2015 18:46

Fint stipendium till byalag

UNDENÄS: Diplom och tiotusen kronor

Götiska Förbundets loge i Karlsborg, Carl XIV Johanslogen, delade på söndagen i Undenäs kyrka ut ett kulturstipendium till det aktiva byalaget i Undenäs.

Logens motivering lästes av Per-Olof Nygren och diplomet överräcktes till byalagets ordförande Åke Backlund av ordföranden i Carls XIV Johanslogen, Anders Haglund.

– Undenäs byalag bildades 2008 och arbetar för bibehålla och utveckla bygden, sa Nygren.

Samverkan har förbättrat servicenivån. Turism med rid- och vandringsleder, aktivering av ungdomar och asylsökande är viktiga delar i verksamheten.

– I september tar vi över missionskyrkan. Den kommer att bli ett allaktivtetshus, så pengarna kommer väl till pass, sa Åke Backlund i sitt tacktal. Byalag är viktiga inrättningar, där de boende driver en gemensam sak. Han avslutade med devisen där människorna inte viker sig utan kämpar som härrör från 2009 när Undenäs byalag uppmärksammades av Hela Sverige ska leva.

Ingemar Wikenrot berättade om Undenäs historia och Thor Axelsson om kungadottern Constantia Eriksdotter som fick många förläningar i trakten. Pernilla Tapper Thörnqvist höll en vacker betraktelse om vårens växtvärk och Töreboda spelmanslag stod för musikunderhållningen.

Logens motivering lästes av Per-Olof Nygren och diplomet överräcktes till byalagets ordförande Åke Backlund av ordföranden i Carls XIV Johanslogen, Anders Haglund.

– Undenäs byalag bildades 2008 och arbetar för bibehålla och utveckla bygden, sa Nygren.

Samverkan har förbättrat servicenivån. Turism med rid- och vandringsleder, aktivering av ungdomar och asylsökande är viktiga delar i verksamheten.

– I september tar vi över missionskyrkan. Den kommer att bli ett allaktivtetshus, så pengarna kommer väl till pass, sa Åke Backlund i sitt tacktal. Byalag är viktiga inrättningar, där de boende driver en gemensam sak. Han avslutade med devisen där människorna inte viker sig utan kämpar som härrör från 2009 när Undenäs byalag uppmärksammades av Hela Sverige ska leva.

Ingemar Wikenrot berättade om Undenäs historia och Thor Axelsson om kungadottern Constantia Eriksdotter som fick många förläningar i trakten. Pernilla Tapper Thörnqvist höll en vacker betraktelse om vårens växtvärk och Töreboda spelmanslag stod för musikunderhållningen.