18 maj 2015 06:00

18 maj 2015 06:00

Elever springer mot Kenya

MÖLLTORP: Till förmån för fadderskola

Alla elever på Mölltorpskolan sprang så många varv de hann på tid. Tanken var att springa ända till Kenya.

Mölltorpsskolan har en fadderskola i Kenya och eleverna på skolan sprang till förmån för skolan och eleverna där.

Under 30 minuter sprang eleverna så många varv de orkade och hann på banan som är runt 900 meter. En del sprang så många som tio, elva varv.

Lärarna räknade sedan samman hur långt eleverna sprungit tillsammans för att se hur långt ut i världen de kom.

Samlar in pengar

Samtidigt samlade de in en frivillig springslant och pengarna ska användas till att köpa in saker som behövs på skolan i Kenya. Tidigare år har de köpt in pennor, suddgummin, papper och någon leksak som sedan skickats till skolan.

Hur långt kom då eleverna? Tillsammans sprang eleverna nästan 64 mil. De kom inte hela vägen till Kenya men väl till norra Polen.

Mölltorpsskolan har en fadderskola i Kenya och eleverna på skolan sprang till förmån för skolan och eleverna där.

Under 30 minuter sprang eleverna så många varv de orkade och hann på banan som är runt 900 meter. En del sprang så många som tio, elva varv.

Lärarna räknade sedan samman hur långt eleverna sprungit tillsammans för att se hur långt ut i världen de kom.

Samlar in pengar

Samtidigt samlade de in en frivillig springslant och pengarna ska användas till att köpa in saker som behövs på skolan i Kenya. Tidigare år har de köpt in pennor, suddgummin, papper och någon leksak som sedan skickats till skolan.

Hur långt kom då eleverna? Tillsammans sprang eleverna nästan 64 mil. De kom inte hela vägen till Kenya men väl till norra Polen.