19 maj 2015 21:30

19 maj 2015 21:30

Utöka kuratorstjänst

STÖD

Barn - och utbildningsnämnden tittar på om de kan utöka kuratorstjänsten på skolorna.

Skolinspektionen påpekade i sin rapport att elevhälsoarbetet måste förbättras och att skolans trygghetsteam måste påbörjas. Även skolläkaren har påpekat det stora behovet framöver.

Kommunens rektorer framför i en skrivelse att de anser att nämnden ska ge förutsättningar för att ge mer stöd åt eleverna. Deras förslag är ett treårigt projekt och en utökning av kuratorstjänsten med 1,25 tjänst.

Barn - och utbildningsnämnden tittar på om de kan utöka kuratorstjänsten på skolorna.

Skolinspektionen påpekade i sin rapport att elevhälsoarbetet måste förbättras och att skolans trygghetsteam måste påbörjas. Även skolläkaren har påpekat det stora behovet framöver.

Kommunens rektorer framför i en skrivelse att de anser att nämnden ska ge förutsättningar för att ge mer stöd åt eleverna. Deras förslag är ett treårigt projekt och en utökning av kuratorstjänsten med 1,25 tjänst.