20 maj 2015 06:00

20 maj 2015 06:00

Ska hjälpa till att utveckla kulturen

KOMMUNEN: Nyinrättad tjänst - kultursamordnare

Sandra Lundin ska samordna och utveckla kulturen i kommunen och främst utbudet för barn och ungdomar.

– Jag ska stötta och förmedla kontakter. Det viktigaste är att jag ska hjälpa personer som har idéer att driva projekt framåt men även se vad som redan finns och bygga vidare på det, säger Sandra Lundin som har sin arbetsplats på Infocentret och tillägger:

Bra grund

– Det finns en bra grund i kommunen i dag med ett rikt föreningsliv. Det känns skönt att få arbeta med de som vill utveckla sin verksamhet för barn och unga. De unga, blivande entreprenörerna ska själva få utveckla kulturen i kommunen. De ska få möjligheten att säja sitt, påverka och bestämma vad de vill ta del av.

På gång

Ett projekt som är på gång är att bedriva workshops på Kabyssen för skapande verksamhet. En annan tanke är sätta ihop ett filmråd bestående av ungdomar som ska få inflytande på den filmfestival som planeras på Casablanca framöver.

Det kan också handla om arrangemang där både unga och äldre kan mötas för att göra något tillsammans.

Få i gång processen

Sandra tillträdde den nyinrättade tjänsten som kultursamordnare den första maj och tanken är att hon ska vara spindeln i nätet.

– Vi har inte mycket utbud för barn och unga bland kulturföreningarna och medborgarundersökningarna visar att man inte är nöjd med kulturutbudet, säger kultur- och fritidschefen Johan Tranquist.

– Vi vill få fram tankar och idéer på vad barn och ungdomar vill göra. Det handlar om att få i gång processen och att tänka lite utanför boxen. Alla vill inte ingå i det traditionella föreningslivet utan det gäller att skapa något annat. Jag är glad att vi anställt Sandra som fortfarande har ett ben kvar i ungdomen. Det är viktigt för hon vet hur hon ska möta barn och ungdomar och på vilka arenor de befinner sig.

Hoppas på mer

Sandra är anställd på halvtid fram till nyår. Kultur- och fritidsförvaltningen har äskat pengar ur budgeten till en visstidsanställning under nästa år och det handlar då om en tjänst på 75 procent.

Vid sidan av jobbet som kultursamordnare utbildar sig Sandra Lundin till bibliotekarie på distans, hon driver en blogg och en podcast samt är krönikör åt SLA.

– Jag ska stötta och förmedla kontakter. Det viktigaste är att jag ska hjälpa personer som har idéer att driva projekt framåt men även se vad som redan finns och bygga vidare på det, säger Sandra Lundin som har sin arbetsplats på Infocentret och tillägger:

Bra grund

– Det finns en bra grund i kommunen i dag med ett rikt föreningsliv. Det känns skönt att få arbeta med de som vill utveckla sin verksamhet för barn och unga. De unga, blivande entreprenörerna ska själva få utveckla kulturen i kommunen. De ska få möjligheten att säja sitt, påverka och bestämma vad de vill ta del av.

På gång

Ett projekt som är på gång är att bedriva workshops på Kabyssen för skapande verksamhet. En annan tanke är sätta ihop ett filmråd bestående av ungdomar som ska få inflytande på den filmfestival som planeras på Casablanca framöver.

Det kan också handla om arrangemang där både unga och äldre kan mötas för att göra något tillsammans.

Få i gång processen

Sandra tillträdde den nyinrättade tjänsten som kultursamordnare den första maj och tanken är att hon ska vara spindeln i nätet.

– Vi har inte mycket utbud för barn och unga bland kulturföreningarna och medborgarundersökningarna visar att man inte är nöjd med kulturutbudet, säger kultur- och fritidschefen Johan Tranquist.

– Vi vill få fram tankar och idéer på vad barn och ungdomar vill göra. Det handlar om att få i gång processen och att tänka lite utanför boxen. Alla vill inte ingå i det traditionella föreningslivet utan det gäller att skapa något annat. Jag är glad att vi anställt Sandra som fortfarande har ett ben kvar i ungdomen. Det är viktigt för hon vet hur hon ska möta barn och ungdomar och på vilka arenor de befinner sig.

Hoppas på mer

Sandra är anställd på halvtid fram till nyår. Kultur- och fritidsförvaltningen har äskat pengar ur budgeten till en visstidsanställning under nästa år och det handlar då om en tjänst på 75 procent.

Vid sidan av jobbet som kultursamordnare utbildar sig Sandra Lundin till bibliotekarie på distans, hon driver en blogg och en podcast samt är krönikör åt SLA.