20 maj 2015 16:25

20 maj 2015 16:25

Temakväll om att bygga om

INFOCENTER

Bygga ut och bygga till handlar nästa temakväll om som hålls på Infocentret den 28 maj. På plats finns kommunens plan- och byggenhet som svarar på frågor och medverkar gör även ett antal företag som har kunskaper i byggmaterial, färg, fönster och inredning.

Samtidigt smyginvigs Infocentret som har rustats upp med nya möbler och gjorts mer modernt och mer inbjudande både för kommuninvånarna och för turisterna.

Bygga ut och bygga till handlar nästa temakväll om som hålls på Infocentret den 28 maj. På plats finns kommunens plan- och byggenhet som svarar på frågor och medverkar gör även ett antal företag som har kunskaper i byggmaterial, färg, fönster och inredning.

Samtidigt smyginvigs Infocentret som har rustats upp med nya möbler och gjorts mer modernt och mer inbjudande både för kommuninvånarna och för turisterna.