26 maj 2015 20:22

26 maj 2015 20:22

Medborgarförslag om artilleripjäser

Ett nytt medborgarförslag har lämnats till kommunfullmäktige. Rödesunds-Wanäs Hembygdsförening skriver att: Vid Vätterstranden, i Såggatans förlängning finns platser iordningställda för artilleripjäser.

Dessa ingår i fästningens utrustning men marken tillhör kommunen. Tyvärr har de inte fått någon tillsyn eller skötsel och är helt eller delvis övervuxna.

Förslagslämnaren vill att de ställs i ordning och skyltas upp, ett sätt att öka det turistiska värdet för kommunen. De vill även att en eller flera pjäser placeras där för att ytterligare skapa ett intresse.

Förslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Dessa ingår i fästningens utrustning men marken tillhör kommunen. Tyvärr har de inte fått någon tillsyn eller skötsel och är helt eller delvis övervuxna.

Förslagslämnaren vill att de ställs i ordning och skyltas upp, ett sätt att öka det turistiska värdet för kommunen. De vill även att en eller flera pjäser placeras där för att ytterligare skapa ett intresse.

Förslaget överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.