29 maj 2015 07:00

29 maj 2015 07:00

Måste betala två avgifter

KARLSBORG: Överdomstolen avgjorde avgiftsfråga

En företagare som bedriver fotvård både i Hjo och Karlsborg måste betala tillsynsavgift i båda kommunerna.

Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast och ändrar därmed domen från mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Beslutet kan inte överklagas och nu är målet som vandrat genom tre instanser slutligen avgjort.

Inom Miljönämnden östra Skaraborg ses domen som principiellt viktig för synen på vad som kan ses som bisyssla eller inte.

Företagaren som driver sin huvudverksamhet i Hjo startade fotvård två dagar i veckan i Karlsborg, men Mös krävde då ytterligare 3 596 kronor i tillsynsavgift.

Företagaren ansåg det orimligt att en liten firma skulle tvingas betala två avgifter.

I mark- och miljödomstolen fick företagaren delvis rätt sedan domstolen sett verksamheten i Karlsborg som en bisyssla sänktes avgiften.

Överdomstolen underkände dock det resonemanget och därmed tvingas nu företagaren att betala tillsynsavgift för verksamhet både i Karlsborg och Hjo.

Det slår Mark- och miljööverdomstolen fast och ändrar därmed domen från mark- och miljödomstolen i Vänersborg.

Beslutet kan inte överklagas och nu är målet som vandrat genom tre instanser slutligen avgjort.

Inom Miljönämnden östra Skaraborg ses domen som principiellt viktig för synen på vad som kan ses som bisyssla eller inte.

Företagaren som driver sin huvudverksamhet i Hjo startade fotvård två dagar i veckan i Karlsborg, men Mös krävde då ytterligare 3 596 kronor i tillsynsavgift.

Företagaren ansåg det orimligt att en liten firma skulle tvingas betala två avgifter.

I mark- och miljödomstolen fick företagaren delvis rätt sedan domstolen sett verksamheten i Karlsborg som en bisyssla sänktes avgiften.

Överdomstolen underkände dock det resonemanget och därmed tvingas nu företagaren att betala tillsynsavgift för verksamhet både i Karlsborg och Hjo.