30 maj 2015 06:00

30 maj 2015 06:00

"Är invandringen ett problem eller en möjlighet?"

Studieförbundet Vuxenskolan var initiativtagare till informationsmötet med Migrationsverket på Café Alvia med frågor och diskussioner.

– Är invandringen ett problem eller en möjlighet, började samtalsledaren Björn Rubenson.

– Vi är inte här för att diskutera för eller emot invandring, utan vad vi här i Karlsborg kan göra för att skapa hållbara relationer till de asylsökande och till dem som beviljas uppehållstillstånd. Det bor idag 145 personer på asylboende i Karlsborg

Trettiotalet besökare kom för att lyssna och samtala kring de myter och fakta som finns kring invandring samt den utläggning som gjordes av Ole Guldal från Migrationsverket. Han är samordnare för frivilligorganisationer och informerade om hur Migrationsverket arbetar, vilka lagar och regler de måste följa som riksdag och regering har implementerat. Det är de styrande politikerna som har tagit besluten om invandringen.

Flest från Syrien

De flesta invandrare just nu kommer från Syrien, som står för 30 procent. Anhöriginvandringen är 37 procent. Dessutom finns det en hel del invandring från Eritrea, Somalia, Afghanistan och Palestina. Man räknar med att det kommer lika många i år som förra året. På grund av säkerheten och antalet asylsökande tar det lång tid att behandla ärenden.

När invandraren fått uppehållstillstånd, är det svårt att finna bostad. Sverige är största mottagarland per capita. 78000 människor fick uppehållstillstånd förra året, vilket är 70 procent av de sökande. Det är svårt med bostäder och arbete samt långa sysslolösa år i väntan. Migrationsverket har bett regeringen ta upp detta, men Stefan Lövén har sagt att det inte kommer att ske förrän 2017.

Ex Corde

Väntetiden kan vara påfrestande och här kan Ex Corde göra en stor insats. Ex Corde, är en förening som har bildats i Karlsborg med Leif Spets som ordförande.

Föreningen ska arbeta för att etablera kontakter med kommuninvånare, föreningar, företag och organisationer för att hjälpa personer med uppehållstillstånd att få hjälp i olika former i samband med bosättning i Karlsborg, står det i presentationen.

Övriga medverkande var Sandra Jansson och Nahed Abul Hamid från migrationsverket i Mariestad, Amira Boudagh, kurator från Hjo samt Mahdad Tornaj Mehregan boende i Undenäs, som gjort en fin presentation för Ex Corde.

– Vi är inte här för att diskutera för eller emot invandring, utan vad vi här i Karlsborg kan göra för att skapa hållbara relationer till de asylsökande och till dem som beviljas uppehållstillstånd. Det bor idag 145 personer på asylboende i Karlsborg

Trettiotalet besökare kom för att lyssna och samtala kring de myter och fakta som finns kring invandring samt den utläggning som gjordes av Ole Guldal från Migrationsverket. Han är samordnare för frivilligorganisationer och informerade om hur Migrationsverket arbetar, vilka lagar och regler de måste följa som riksdag och regering har implementerat. Det är de styrande politikerna som har tagit besluten om invandringen.

Flest från Syrien

De flesta invandrare just nu kommer från Syrien, som står för 30 procent. Anhöriginvandringen är 37 procent. Dessutom finns det en hel del invandring från Eritrea, Somalia, Afghanistan och Palestina. Man räknar med att det kommer lika många i år som förra året. På grund av säkerheten och antalet asylsökande tar det lång tid att behandla ärenden.

När invandraren fått uppehållstillstånd, är det svårt att finna bostad. Sverige är största mottagarland per capita. 78000 människor fick uppehållstillstånd förra året, vilket är 70 procent av de sökande. Det är svårt med bostäder och arbete samt långa sysslolösa år i väntan. Migrationsverket har bett regeringen ta upp detta, men Stefan Lövén har sagt att det inte kommer att ske förrän 2017.

Ex Corde

Väntetiden kan vara påfrestande och här kan Ex Corde göra en stor insats. Ex Corde, är en förening som har bildats i Karlsborg med Leif Spets som ordförande.

Föreningen ska arbeta för att etablera kontakter med kommuninvånare, föreningar, företag och organisationer för att hjälpa personer med uppehållstillstånd att få hjälp i olika former i samband med bosättning i Karlsborg, står det i presentationen.

Övriga medverkande var Sandra Jansson och Nahed Abul Hamid från migrationsverket i Mariestad, Amira Boudagh, kurator från Hjo samt Mahdad Tornaj Mehregan boende i Undenäs, som gjort en fin presentation för Ex Corde.