04 jun 2015 05:00

04 jun 2015 05:00

"En rättvisefråga mot de som har skött sig"

Hittills har felaktigheter för 200 000 kronor upptäckts och alla felaktigheter kommer att faktureras retroaktivt. Men än är inte granskningen av obetalda avgifter inom barnomsorgen klar.

– Vi kommer att fakturera retroaktivt från 2012-01-01 och framåt där vi kan härleda och bevisa att det blivit fel och att det inte är fel gjorda av kommunen. Det här är en rättvisefråga mot de som har skött sig och lämnat in uppgifter och betalat, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– I granskningen har vi upptäckt att det brustit i vårt system när det gäller 15-timmarsbarnen men där kommer vi inte att begära in betalning för där har kommunen gjort fel.

Det var i slutet på förra året som förvaltningen upptäckte att det fanns en hel del vårdnadshavare som inte betalat avgiften för barnomsorg. Det på grund av att man inte hade uppgett inkomst och schema i systemet Dexter. Finns inte uppgifterna där skickas ingen faktura ut.

Barn- och utbildningsnämnden fick under sitt möte på tisdagskvällen en delredovisning av förvaltningen angående fusket inom barnomsorgen.

– Vi har nu fått en delinformation och det handlar om cirka 200 000 kronor men granskningen är inte klar än.

Hur mycket mer kan det handla om?

– Jag vet inte men det borde bli mer eftersom inte allt är genomgånget.

Hotfullt bemötande

Information kommer att gå ut till vårdnadshavare och synpunkter och frågor ska lämnas skriftligen till förvaltningen som sedan vidarebefordras till arbetsutskottets ledamöter.

– Att vi i arbetsutskottet ska få synpunkterna är en markering att det är vi som fattar besluten och för att avlasta personalen som fått en del riktigt otrevliga samtal. Vid ett tillfälle förordade jag att den berörda skulle polisanmäla för olaga hot, på den nivån var det.

Tillbaka till 2009

Förvaltningen har granskat betalningen av barnomsorgsavgifter mellan 2012 och 2014 men systemet Dexter infördes redan 2009.

– Man har sett att det hänt något med barnomsorgsavgifterna efter att Dexter infördes och man ska gå tillbaka och titta övergripande. I höst när vi har hela underlaget klart ska vi fatta ett uppföljande beslut gällande tidigare år. Det är tydligen svårt rent juridiskt att begära in avgifter längre än tre år tillbaka i tiden men så tjänsten finns kan man gå tillbaka hur länge som helst, det gäller bara att kunna bevisa det.

Lämna in blankett

Sedan tidigare har nämnden beslutat att vårdnadshavare inte längre själva få lägga in uppgifterna i Dexter efter 1 juli utan i stället lämna in uppgifterna via en blankett vid ansökan om barnomsorgsplats och sedan två gånger per år.

– Det är för att det är mindre jobb med att föra in uppgifterna än att kontrollera i efterhand. Det blir även ett papper som är påskrivet.

– Vi kommer att fakturera retroaktivt från 2012-01-01 och framåt där vi kan härleda och bevisa att det blivit fel och att det inte är fel gjorda av kommunen. Det här är en rättvisefråga mot de som har skött sig och lämnat in uppgifter och betalat, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M) och tillägger:

– I granskningen har vi upptäckt att det brustit i vårt system när det gäller 15-timmarsbarnen men där kommer vi inte att begära in betalning för där har kommunen gjort fel.

Det var i slutet på förra året som förvaltningen upptäckte att det fanns en hel del vårdnadshavare som inte betalat avgiften för barnomsorg. Det på grund av att man inte hade uppgett inkomst och schema i systemet Dexter. Finns inte uppgifterna där skickas ingen faktura ut.

Barn- och utbildningsnämnden fick under sitt möte på tisdagskvällen en delredovisning av förvaltningen angående fusket inom barnomsorgen.

– Vi har nu fått en delinformation och det handlar om cirka 200 000 kronor men granskningen är inte klar än.

Hur mycket mer kan det handla om?

– Jag vet inte men det borde bli mer eftersom inte allt är genomgånget.

Hotfullt bemötande

Information kommer att gå ut till vårdnadshavare och synpunkter och frågor ska lämnas skriftligen till förvaltningen som sedan vidarebefordras till arbetsutskottets ledamöter.

– Att vi i arbetsutskottet ska få synpunkterna är en markering att det är vi som fattar besluten och för att avlasta personalen som fått en del riktigt otrevliga samtal. Vid ett tillfälle förordade jag att den berörda skulle polisanmäla för olaga hot, på den nivån var det.

Tillbaka till 2009

Förvaltningen har granskat betalningen av barnomsorgsavgifter mellan 2012 och 2014 men systemet Dexter infördes redan 2009.

– Man har sett att det hänt något med barnomsorgsavgifterna efter att Dexter infördes och man ska gå tillbaka och titta övergripande. I höst när vi har hela underlaget klart ska vi fatta ett uppföljande beslut gällande tidigare år. Det är tydligen svårt rent juridiskt att begära in avgifter längre än tre år tillbaka i tiden men så tjänsten finns kan man gå tillbaka hur länge som helst, det gäller bara att kunna bevisa det.

Lämna in blankett

Sedan tidigare har nämnden beslutat att vårdnadshavare inte längre själva få lägga in uppgifterna i Dexter efter 1 juli utan i stället lämna in uppgifterna via en blankett vid ansökan om barnomsorgsplats och sedan två gånger per år.

– Det är för att det är mindre jobb med att föra in uppgifterna än att kontrollera i efterhand. Det blir även ett papper som är påskrivet.

  • Anneli Malm