05 jun 2015 06:00

05 jun 2015 06:00

Så många barn har fötts i Karlsborg i år

KOMMUNEN

Enligt statistik från den 13 maj har 20 barn fötts i Karlsborgs kommun i år.

– Det har ökat lite, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Elva barn har sett dagens ljus i centrala Karlsborg, sju i Mölltorp och två i Undenäs. Däremot har det inte fötts några barn i Forsvik.

Under 2014 föddes 59 barn och 2013 var det hela 69 barn vilket var drygt 20 fler än året innan.

Enligt statistik från den 13 maj har 20 barn fötts i Karlsborgs kommun i år.

– Det har ökat lite, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Elva barn har sett dagens ljus i centrala Karlsborg, sju i Mölltorp och två i Undenäs. Däremot har det inte fötts några barn i Forsvik.

Under 2014 föddes 59 barn och 2013 var det hela 69 barn vilket var drygt 20 fler än året innan.