06 jun 2015 09:46

06 jun 2015 09:46

Nej till konstsnö - ja till löpslinga

KULTUR OCH FRITID

SOK Träff har lämnat ett medborgarförslag angående en asfalterad, belyst motionsslinga för att komplettera motionsspåren i Norra skogen. De vill även ha ett konstsnöspår, en skidlekplats, en skicrossbana och ett utegym.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att inte stödja förslaget att anlägga en konstsnöanläggning men ser positivt på att anlägga en asfalterad motionsslinga. De föreslår fullmäktige att bevilja SOK Träff 7 500 kronor för att utreda förutsättningarna i detalj och ta fram ett prospekt på investeringen.

Ett beslut som oppositionen reserverade sig emot. De ville att föreningen skulle beviljas pengar till att utreda samtliga delar.

SOK Träff har lämnat ett medborgarförslag angående en asfalterad, belyst motionsslinga för att komplettera motionsspåren i Norra skogen. De vill även ha ett konstsnöspår, en skidlekplats, en skicrossbana och ett utegym.

Kultur- och fritidsnämnden beslutade att inte stödja förslaget att anlägga en konstsnöanläggning men ser positivt på att anlägga en asfalterad motionsslinga. De föreslår fullmäktige att bevilja SOK Träff 7 500 kronor för att utreda förutsättningarna i detalj och ta fram ett prospekt på investeringen.

Ett beslut som oppositionen reserverade sig emot. De ville att föreningen skulle beviljas pengar till att utreda samtliga delar.