06 jun 2015 17:53

06 jun 2015 17:53

Planering för nytt stall

MÖLLTORP

Stallet i Mölltorp är i dåligt skick och uppfyller inte kraven som ställs på ett modernt stall och ridskoleverksamhet. Kultur- och fritid och ridsällskapet arbetar med ett underlag för beslut om ett nytt stall

– De behöver mer tid för det och därför har vi återremitterat ärendet. Vi vill ha ett bra underlag för det är en oerhört viktig verksamhet som bedrivs där, säger nämndens ordförande Stig Carlsson (S). Stall och mark är kommunens och förening ansvarar för underhållet.

Stallet i Mölltorp är i dåligt skick och uppfyller inte kraven som ställs på ett modernt stall och ridskoleverksamhet. Kultur- och fritid och ridsällskapet arbetar med ett underlag för beslut om ett nytt stall

– De behöver mer tid för det och därför har vi återremitterat ärendet. Vi vill ha ett bra underlag för det är en oerhört viktig verksamhet som bedrivs där, säger nämndens ordförande Stig Carlsson (S). Stall och mark är kommunens och förening ansvarar för underhållet.