10 jun 2015 21:54

10 jun 2015 21:54

Fler behöver stöd

BARN- OCH UTBILDNING: Behovet ökar

Det är fler barn i skolan som är i behov av särskilt stöd och det finns tendenser på att det ökar.

– Av de blivande sjuorna är det nästan hälften som behöver stöd i någon form. Det känns som det här ökar och vi ska titta på vad det kan beror på, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Stödet varierar allt från extrastöd i ett ämne till behovet av en elevassistent hela dagarna. Det är ett resurskrävande arbete som kräver mycket personal.

– Det är en post som sticker ut och vi ligger på minus redan i år. Vi sätter in åtgärder där det behövs. Vi kan inte neka hjälp och vi lyckas ändå bra för flertalet går ut med minst godkänt. Det är verkligen en eloge till all skolpersonal.

– Av de blivande sjuorna är det nästan hälften som behöver stöd i någon form. Det känns som det här ökar och vi ska titta på vad det kan beror på, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Staffan Myrsell (M).

Stödet varierar allt från extrastöd i ett ämne till behovet av en elevassistent hela dagarna. Det är ett resurskrävande arbete som kräver mycket personal.

– Det är en post som sticker ut och vi ligger på minus redan i år. Vi sätter in åtgärder där det behövs. Vi kan inte neka hjälp och vi lyckas ändå bra för flertalet går ut med minst godkänt. Det är verkligen en eloge till all skolpersonal.

  • Anneli Malm