10 jun 2015 19:08

10 jun 2015 19:08

Kommunen har för avsikt att ingå i det nya leaderområdet

LEADER: Nordöstra Skaraborg

Karlsborgs kommun vill bli delaktiga i det nya leaderområdet som ska bildas. Leader nordöstra Skaraborg har tilldelats 58,5 miljoner kronor.

– Det är pengar för hela avtalsperioden som sträcker sig fram till 2020, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Innan allt är klart ska återstår en del arbete som kompletteringar till Jordbruksverket, en ny förening ska bildas och en ny styrelse ska tillsättas. Fram tills det är klart sker arbetet i de tidigare leaderföreningarna. Kommunerna måste även lämna in ett intyg om att de är villiga att vara medfinansiärer. För Karlsborgs del handlar det om 148 572 kronor per år i sju år eller totalt 1 040 004 kronor.

– Det här är en möjlighet vi måste ta. Min uppfattning är att vi är duktiga på att hämta hem pengar. Under 2012-2013 har vi växlat upp de kommunala insatserna med en gånger sju. 200 000 kronor har gett 1,4 miljoner kronor vilket är väldigt bra uppväxling av satsade pengar. Vi har även möjlighet att ansöka om pengar från Leader Vättern och där handlar om 14 miljoner kronor.

48 leaderområden

En expertgrupp och en urvalskommitté har rangordnat och prioriterat utvecklingsstrategierna. Det var totalt 53 som lämnades in från hela landet och av dem blev 48 prioriterade och får chans att bilda ett leaderområde. Fördelningen av pengarna har skett utifrån förutsättningarna att uppnå mål. möta behov av utvecklingsresurser, få resultat och fokusera på kvalitet vid genomförande av lokal ledd utveckling.

Nordöstra Skaraborg

I Leader nordöstra Skaraborg ingår även kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

– Det är pengar för hela avtalsperioden som sträcker sig fram till 2020, säger kommunalrådet Peter Lindroth (S).

Innan allt är klart ska återstår en del arbete som kompletteringar till Jordbruksverket, en ny förening ska bildas och en ny styrelse ska tillsättas. Fram tills det är klart sker arbetet i de tidigare leaderföreningarna. Kommunerna måste även lämna in ett intyg om att de är villiga att vara medfinansiärer. För Karlsborgs del handlar det om 148 572 kronor per år i sju år eller totalt 1 040 004 kronor.

– Det här är en möjlighet vi måste ta. Min uppfattning är att vi är duktiga på att hämta hem pengar. Under 2012-2013 har vi växlat upp de kommunala insatserna med en gånger sju. 200 000 kronor har gett 1,4 miljoner kronor vilket är väldigt bra uppväxling av satsade pengar. Vi har även möjlighet att ansöka om pengar från Leader Vättern och där handlar om 14 miljoner kronor.

48 leaderområden

En expertgrupp och en urvalskommitté har rangordnat och prioriterat utvecklingsstrategierna. Det var totalt 53 som lämnades in från hela landet och av dem blev 48 prioriterade och får chans att bilda ett leaderområde. Fördelningen av pengarna har skett utifrån förutsättningarna att uppnå mål. möta behov av utvecklingsresurser, få resultat och fokusera på kvalitet vid genomförande av lokal ledd utveckling.

Nordöstra Skaraborg

I Leader nordöstra Skaraborg ingår även kommunerna Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

  • Anneli Malm