11 jun 2015 14:51

11 jun 2015 14:51

Premie

STUDENT: Stipendium till Cinnica

I samband med studenten tilldelades Cinnica Johansson från Karlsborg premien i Allan Hults minne med motiveringen ”Att ha förmågan att på ett yrkesmässigt sätt kunna arbeta under de förhållanden som råder i branschen vad gäller tidsanpassning, kreativitet, flexibilitet och arbetstempo. Att visa en helhetssyn vad gäller arbetsmetoder och arbetsgång i ett traditionellt restaurangkök.” Cinnica har precis avslutat restaurang och livsmedelsprogrammet på Kanalskolan.

I samband med studenten tilldelades Cinnica Johansson från Karlsborg premien i Allan Hults minne med motiveringen ”Att ha förmågan att på ett yrkesmässigt sätt kunna arbeta under de förhållanden som råder i branschen vad gäller tidsanpassning, kreativitet, flexibilitet och arbetstempo. Att visa en helhetssyn vad gäller arbetsmetoder och arbetsgång i ett traditionellt restaurangkök.” Cinnica har precis avslutat restaurang och livsmedelsprogrammet på Kanalskolan.