16 jun 2015 20:00

16 jun 2015 20:00

Informerade sig om K 3

FÖRSVARSMAKTEN: Hur besluten påverkar

Att informera sig om hur försvarsbesluten påverkar K 3 och ta del om insatsen i Mali var syftet när representanter från försvarsutskottet och EU-nämnden besökte regementet.

– Det är viktigt att se hur de beslut vi tar påverkar verksamheten, hur de lokala förutsättningarna ser ut och vad vi kan göra för att stödja på rätt sätt, säger Charlotta Olsson (M) och Maria Plass (M) och tillägger:

– Försvarsmakten får mer pengar men det är inte säkert att det innebär fler tjänster framöver. Hur det påverkar lokalt är delar som vi tar med oss i de beslut vi tar framåt.

Se verksamheten

Under dagen träffade de representanter från de olika delarna på K 3, de fick titta närmare på den verksamheten som bedrivs och via en länk fick de en direktrapport från Mali. De besökte även Fästningsmuseet för en historisk tillbakablick och Garnisonskyrkan där de höll en tyst minut över soldater som förolyckats i tjänsten.

Det lokala

Kommunalpolitikern Bo Waller (M) anser att det är viktigt att det lokala perspektivet kommer fram till utskotten när de ska fatta beslut om verksamheten i Karlsborg.

– Det är viktigt att skapa förståelse för det lokala och ge en tydlig bild av vad som är bra och vad som i övrig finns att önska.

– Det är viktigt att se hur de beslut vi tar påverkar verksamheten, hur de lokala förutsättningarna ser ut och vad vi kan göra för att stödja på rätt sätt, säger Charlotta Olsson (M) och Maria Plass (M) och tillägger:

– Försvarsmakten får mer pengar men det är inte säkert att det innebär fler tjänster framöver. Hur det påverkar lokalt är delar som vi tar med oss i de beslut vi tar framåt.

Se verksamheten

Under dagen träffade de representanter från de olika delarna på K 3, de fick titta närmare på den verksamheten som bedrivs och via en länk fick de en direktrapport från Mali. De besökte även Fästningsmuseet för en historisk tillbakablick och Garnisonskyrkan där de höll en tyst minut över soldater som förolyckats i tjänsten.

Det lokala

Kommunalpolitikern Bo Waller (M) anser att det är viktigt att det lokala perspektivet kommer fram till utskotten när de ska fatta beslut om verksamheten i Karlsborg.

– Det är viktigt att skapa förståelse för det lokala och ge en tydlig bild av vad som är bra och vad som i övrig finns att önska.

  • Anneli Malm