16 jun 2015 16:18

16 jun 2015 16:18

Skjutbanan är nu godkänd och klar

FORSVIK: Efter många arbetstimmar är den nu klar

Skjutbanan i Forsvik är nu godkänd efter ombesiktning. Banan underkändes vid en inspektion i september och medlemmarna har jobbat hårt att få den i ordning igen.

– Vi är nöjda, säger Ove Ljung från Forsviks jaktskytteklubb.

Under tisdagen var poliser från Göteborg på plats igen och den här gången för att se om åtgärderna var tillräckliga för ett godkännande. Tidigare sköttes besiktningen av Statens skytteombud som anlitades av polisen.

– I vår värld har de varit partiska och vi är väldigt missnöjda. 90 procent av banorna har blivit underkända nu på grund av säkerhetsrisker och det har kommit som en chock för många, säger polis Magnus Roos.

Säkerheten viktig

De utgick från säkerhetsföreskriften SäkB när de genomförde kontrollen och det handlar bland annat om höjden på skjutvallen i förhållande till den pappälg som det skjuts på, att vallen har ett bra kulfång och att det inte finns risk för rikoschetter.

– Vi tittar och mäter och det handlar uteslutande om säkerhet och det tar tid. Antingen blir banan godkänd eller så blir den det inte. Många blir besvikna när banan inte godkänts och om kontrollerna fungerat tidigare hade de vetat om vad de behövt tänka på från början. Vi försöker vara så pedagogiska som möjligt och berätta vad vi gör och varför, säger Dan Joelsson som är chef för avdelningen som ansvarar för all vapenhantering.

Mycket jobb

Över 300 timmar har medlemmarna lagt ned på att röja sly, förlänga och luckra upp skjutvallen och de har bland annat även förstärkt blendern, där älgen vänder, med plåt och ny träbeklädnad.

Medlemmarna har ställt upp både med arbetstid och med pengar och samlat in hela 55 000 kronor och de har fått ett lån från kommunen på 48 000 kronor.

– Även markägaren Erik Sturesson har ställt upp otroligt mycket och nu när vi fått banan godkänd ska vi bjuda alla medlemmar på en grillkväll, säger Ove Ljung som också berättar att de kommer att hålla banan i ordning och fortsätta att rusta kring den.

Banan är välanvänd och används bland annat av över 200 medlemmar när de ska avlägga sina skjutprov inför älgjakten.

Invänta tillstånd

Än är det inte tillåtet att skjuta på banan. Poliserna ska först skriva ett protokoll som skickas till en handläggare som sedan utfärdar tillståndet. Tillståndet kommer troligen att vara klart under nästa vecka.

– Vi är nöjda, säger Ove Ljung från Forsviks jaktskytteklubb.

Under tisdagen var poliser från Göteborg på plats igen och den här gången för att se om åtgärderna var tillräckliga för ett godkännande. Tidigare sköttes besiktningen av Statens skytteombud som anlitades av polisen.

– I vår värld har de varit partiska och vi är väldigt missnöjda. 90 procent av banorna har blivit underkända nu på grund av säkerhetsrisker och det har kommit som en chock för många, säger polis Magnus Roos.

Säkerheten viktig

De utgick från säkerhetsföreskriften SäkB när de genomförde kontrollen och det handlar bland annat om höjden på skjutvallen i förhållande till den pappälg som det skjuts på, att vallen har ett bra kulfång och att det inte finns risk för rikoschetter.

– Vi tittar och mäter och det handlar uteslutande om säkerhet och det tar tid. Antingen blir banan godkänd eller så blir den det inte. Många blir besvikna när banan inte godkänts och om kontrollerna fungerat tidigare hade de vetat om vad de behövt tänka på från början. Vi försöker vara så pedagogiska som möjligt och berätta vad vi gör och varför, säger Dan Joelsson som är chef för avdelningen som ansvarar för all vapenhantering.

Mycket jobb

Över 300 timmar har medlemmarna lagt ned på att röja sly, förlänga och luckra upp skjutvallen och de har bland annat även förstärkt blendern, där älgen vänder, med plåt och ny träbeklädnad.

Medlemmarna har ställt upp både med arbetstid och med pengar och samlat in hela 55 000 kronor och de har fått ett lån från kommunen på 48 000 kronor.

– Även markägaren Erik Sturesson har ställt upp otroligt mycket och nu när vi fått banan godkänd ska vi bjuda alla medlemmar på en grillkväll, säger Ove Ljung som också berättar att de kommer att hålla banan i ordning och fortsätta att rusta kring den.

Banan är välanvänd och används bland annat av över 200 medlemmar när de ska avlägga sina skjutprov inför älgjakten.

Invänta tillstånd

Än är det inte tillåtet att skjuta på banan. Poliserna ska först skriva ett protokoll som skickas till en handläggare som sedan utfärdar tillståndet. Tillståndet kommer troligen att vara klart under nästa vecka.

  • Anneli Malm