19 jun 2015 10:00

19 jun 2015 10:00

Behovet är stort av fler gode män

INTEGRATION: Fler ensamkommande flyktingbarn

Det kommer fler ensamkommande flyktingbarn till Sverige och så även till Karlsborg. Nu behövs fler som vill stötta de unga ensamkommande.

– Enligt siffror från Migrationsverket har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat med 80 procent under årets första fem månader jämfört med samma period förra året. Alla barn ska fördelas jämnt mellan kommunerna och det innebär fler barn i alla kommuner, säger Birgitta Dahlqvist, chef på kommunens integrationsenhet.

Ett nytt boende för ensamkommande barn ska öppnas på Alstigen.

– Vår förhoppning är att öppna i augusti men det har tillkommit nya regler när det gäller brandskyddet på boenden som måste göras först. Vi kommer att vara i behov av nya lokaler i augusti men i väntan på att boendet är klart kanske vi får placera några externt.

Behovet är stort

Behovet är stort av fler gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare som kan vara till stöd för de ensamkommande tills de fyller 18 år. Peo Nygren har varit gode man och särskilt förordnad vårdnadshavare åt ett antal ensamkommande under flera år.

– Det kräver mycket men ger också mycket tillbaka. Man kommer i kontakt med en värld man inte trodde fanns och man kommer nära andra kulturer. Det är inget jag ångra och det är ett intressant och spännande engagemang. Men det kräver att man har tid att engagera sig och det är inte konfliktfritt, säger han.

Stöd och hjälp

En gode man ska helst utses bara några dagar efter att ungdomen kommit till kommunen och de ansvarar bland annat för deras ekonomi.

– Ekonomin är inte en stor del. De får 24 kronor om dagen som ska gå till nöje och kläder och det är inte mycket. Den stora delen är att hjälpa till socialt. Det handlar om att vara delaktig i asylprocessen och följa med till Migrationsverket som gör en grundlig granskning. Får de uppehållstillstånd följer man med till Skatteverket för folkbokföring och id-handlingar och man följer med till sjukvården. Man ser helt enkelt till deras väl och ve i Sverige. Man är alltid tillgänglig på något vis och det händer att de ringer på natten och är ledsna.

När de får uppehållstillstånd avslutas godemanskapet och i stället utses en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Bildat en förening

De har nu bildat en gode man- förening i Karlsborg och de hjälper och stöttar varandra samt har en introduktionskurs för nya. Den 24 juni hålls ett möte på kommunhuset med information om vad engagemanget innebär för intresserade.

– Enligt siffror från Migrationsverket har antalet ensamkommande flyktingbarn ökat med 80 procent under årets första fem månader jämfört med samma period förra året. Alla barn ska fördelas jämnt mellan kommunerna och det innebär fler barn i alla kommuner, säger Birgitta Dahlqvist, chef på kommunens integrationsenhet.

Ett nytt boende för ensamkommande barn ska öppnas på Alstigen.

– Vår förhoppning är att öppna i augusti men det har tillkommit nya regler när det gäller brandskyddet på boenden som måste göras först. Vi kommer att vara i behov av nya lokaler i augusti men i väntan på att boendet är klart kanske vi får placera några externt.

Behovet är stort

Behovet är stort av fler gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare som kan vara till stöd för de ensamkommande tills de fyller 18 år. Peo Nygren har varit gode man och särskilt förordnad vårdnadshavare åt ett antal ensamkommande under flera år.

– Det kräver mycket men ger också mycket tillbaka. Man kommer i kontakt med en värld man inte trodde fanns och man kommer nära andra kulturer. Det är inget jag ångra och det är ett intressant och spännande engagemang. Men det kräver att man har tid att engagera sig och det är inte konfliktfritt, säger han.

Stöd och hjälp

En gode man ska helst utses bara några dagar efter att ungdomen kommit till kommunen och de ansvarar bland annat för deras ekonomi.

– Ekonomin är inte en stor del. De får 24 kronor om dagen som ska gå till nöje och kläder och det är inte mycket. Den stora delen är att hjälpa till socialt. Det handlar om att vara delaktig i asylprocessen och följa med till Migrationsverket som gör en grundlig granskning. Får de uppehållstillstånd följer man med till Skatteverket för folkbokföring och id-handlingar och man följer med till sjukvården. Man ser helt enkelt till deras väl och ve i Sverige. Man är alltid tillgänglig på något vis och det händer att de ringer på natten och är ledsna.

När de får uppehållstillstånd avslutas godemanskapet och i stället utses en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Bildat en förening

De har nu bildat en gode man- förening i Karlsborg och de hjälper och stöttar varandra samt har en introduktionskurs för nya. Den 24 juni hålls ett möte på kommunhuset med information om vad engagemanget innebär för intresserade.

  • Anneli Malm