19 jun 2015 06:00

19 jun 2015 06:00

Här höjs maxtaxan

BARNOMSORGEN

Från 1 juli höjs maxtaxan i Karlsborgs kommun för de som har barn inom barnomsorgen.

Anledningen är att förordningen har ändrats vilket innebär att inkomsttaket indexeras.

I dag är inkomsttaket för maxtaxan, det vill säga hushållets bruttoinkomst per månad, 42 000 kronor och det ökar till 42 890 kronor.

Efter höjningen är den högsta kostnaden för ett barn inom förskola 1 287 kronor och för ett barn på fritids blir kostnaden som högst 858 kronor.

Anledningen är att förordningen har ändrats vilket innebär att inkomsttaket indexeras.

I dag är inkomsttaket för maxtaxan, det vill säga hushållets bruttoinkomst per månad, 42 000 kronor och det ökar till 42 890 kronor.

Efter höjningen är den högsta kostnaden för ett barn inom förskola 1 287 kronor och för ett barn på fritids blir kostnaden som högst 858 kronor.