24 jun 2015 13:56

24 jun 2015 13:56

Anmälan enligt Lex Sarah

Personal inom äldreomsorgen i Karlsborgs kommun har gjort en anmälan enligt Lex Sarah som rör missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden enligt Socialtjänstlagen. Det handlar både om fysiskt övergrepp och brister i bemötandet.

Det var vid hjälp efter ett toalettbesök som personalen inte ska ha lyssnat på brukaren om den hjälp som brukaren behövde utifrån den sjukdomsbild som brukaren har och varit allt för hårdhänt under utförandet av hjälpen.

Personal inom äldreomsorgen i Karlsborgs kommun har gjort en anmälan enligt Lex Sarah som rör missförhållanden eller påtaglig risk för missförhållanden enligt Socialtjänstlagen. Det handlar både om fysiskt övergrepp och brister i bemötandet.

Det var vid hjälp efter ett toalettbesök som personalen inte ska ha lyssnat på brukaren om den hjälp som brukaren behövde utifrån den sjukdomsbild som brukaren har och varit allt för hårdhänt under utförandet av hjälpen.