26 jun 2015 17:37

26 jun 2015 17:37

Foto: Annelie Malm

Medaljer till Maliveteraner

Under högtidliga former och med både överbefälhavaren och försvarsministern närvarande ärades Mali 01. Med pompa och ståt tilldelades de en medalj för sina internationella insatser.

Alla i Mali 01 har nu återvänt från sin FN-insats i det afrikanska landet och på mellersta fyrkanten inom fästningen hyllades de för sina insatser.

– Jag besökte er i maj och är imponerad av att ni i den ödsliga öknen fått till stånd en modern och välfungerande camp med avancerad underrättelseverksamhet. Känn värme och tacksamhet från mig, sa överbefälhavaren bland annat samtidigt som han vädjade till soldaterna att återvända till Försvarsmakten innan han skyndade sig iväg för att närvara vid en officersexamen på Karlberg.

Politisk närvaro

Försvarsministern Peter Hultqvist (S) höll också tal innan själva medaljceremonin tog över.

– Jag tycker att det är viktigt att markera och visa tacksamhet från regeringens sida för den insats som soldaterna har gjort. Det här en stor sak för K 3, Sverige och Försvarsmakten som man genomför på ett bra sätt, sa han efteråt.

Även fyra ledamöter från försvarsutskottet fanns på plats vid ceremonin och Marinens musikkår stod för musiken.

På gräsmattan hade runt 850 anhöriga samlats för att se sina nära föräras medaljer och att få krama om dem efteråt.

Chefen för Mali 01 Carl-Magnus R Svensson passade på att tacka de anhöriga.

– Baskern av för er insats.

Tas om hand

Att veteraner tas om hand på ett bra sätt efter sin insats är viktigt.

– Ingen släpps vind för våg. De får genomgå en ordentlig kontroll och vi lotsar dem tillbaka till ett normalt liv igen och medaljceremonin är som en festlig avslutning, säger Bo Sunnefeldt som är projektledare för Mali 01:s hemkomstverksamhet.

Alla i Mali 01 har nu återvänt från sin FN-insats i det afrikanska landet och på mellersta fyrkanten inom fästningen hyllades de för sina insatser.

– Jag besökte er i maj och är imponerad av att ni i den ödsliga öknen fått till stånd en modern och välfungerande camp med avancerad underrättelseverksamhet. Känn värme och tacksamhet från mig, sa överbefälhavaren bland annat samtidigt som han vädjade till soldaterna att återvända till Försvarsmakten innan han skyndade sig iväg för att närvara vid en officersexamen på Karlberg.

Politisk närvaro

Försvarsministern Peter Hultqvist (S) höll också tal innan själva medaljceremonin tog över.

– Jag tycker att det är viktigt att markera och visa tacksamhet från regeringens sida för den insats som soldaterna har gjort. Det här en stor sak för K 3, Sverige och Försvarsmakten som man genomför på ett bra sätt, sa han efteråt.

Även fyra ledamöter från försvarsutskottet fanns på plats vid ceremonin och Marinens musikkår stod för musiken.

På gräsmattan hade runt 850 anhöriga samlats för att se sina nära föräras medaljer och att få krama om dem efteråt.

Chefen för Mali 01 Carl-Magnus R Svensson passade på att tacka de anhöriga.

– Baskern av för er insats.

Tas om hand

Att veteraner tas om hand på ett bra sätt efter sin insats är viktigt.

– Ingen släpps vind för våg. De får genomgå en ordentlig kontroll och vi lotsar dem tillbaka till ett normalt liv igen och medaljceremonin är som en festlig avslutning, säger Bo Sunnefeldt som är projektledare för Mali 01:s hemkomstverksamhet.

  • Anneli Malm