29 jun 2015 21:34

29 jun 2015 21:34

Nämnder måste effektivisera

Under kommunfullmäktiges sista möte innan sommaruppehållet var budgetramarna en av punkterna.

Kommunfullmäktiges möte inleddes med en tyst minut för att hedra en ledamot i Karlsborgs turism AB som avlidit.

Beslut om budgetramar

Budgetramarna och direktiven för 2016 fastställdes av ledamöterna.

Ramutrymmet för 2016 ligger på 339,5 miljoner kronor, effektiviseringskravet för samtliga nämnder ligger på en procent, 1,1 miljoner kronor är avsatt till en lönepott, resultatmålet är satt till 7 miljoner kronor och 4,4 miljoner kronor återstår att fördela till hösten utifrån de behov som finns. 12 miljoner kronor har avsatts för investeringar.

Färre invånare

Totalt innebär det 327 miljoner kronor som fördelas ut till nämnderna. Prognosen för skatteintäkterna baseras på oförändrad skatt och ett invånarantal på 6 750 personer. Tidigare har man valt att gå på Västra Götalandsregionens befolkningsprognos vilket är 6 835 personer men då befolkningen hade minskat under första kvartalet i år mot året innan har man valt att beräkna skatteintäkterna på en lägre siffra för att inte fördela ramar som man sedan inte har underlag för.

Kommunens ekonomichef Anders Johansson föredrog förutsättningarna för ledamöterna.

– I januari var ramarna 337,5 miljoner kronor, i april låg de på 343,4 miljoner kronor vilket var sex miljoner mer än i januari. När vi sedan såg resultatet av befolkningsminskningen är nu ramarna 339,5 miljoner kronor. Befolkningsutvecklingen är helt avgörande för hur det blir framöver. Som ni ser här är det en skillnad på 4 miljoner kronor.

Diskussioner fördes även om behovet av att öka resultatmålet som i dag ligger på två procent för att klara de investeringsbehov som finns framöver.

Kommunfullmäktiges möte inleddes med en tyst minut för att hedra en ledamot i Karlsborgs turism AB som avlidit.

Beslut om budgetramar

Budgetramarna och direktiven för 2016 fastställdes av ledamöterna.

Ramutrymmet för 2016 ligger på 339,5 miljoner kronor, effektiviseringskravet för samtliga nämnder ligger på en procent, 1,1 miljoner kronor är avsatt till en lönepott, resultatmålet är satt till 7 miljoner kronor och 4,4 miljoner kronor återstår att fördela till hösten utifrån de behov som finns. 12 miljoner kronor har avsatts för investeringar.

Färre invånare

Totalt innebär det 327 miljoner kronor som fördelas ut till nämnderna. Prognosen för skatteintäkterna baseras på oförändrad skatt och ett invånarantal på 6 750 personer. Tidigare har man valt att gå på Västra Götalandsregionens befolkningsprognos vilket är 6 835 personer men då befolkningen hade minskat under första kvartalet i år mot året innan har man valt att beräkna skatteintäkterna på en lägre siffra för att inte fördela ramar som man sedan inte har underlag för.

Kommunens ekonomichef Anders Johansson föredrog förutsättningarna för ledamöterna.

– I januari var ramarna 337,5 miljoner kronor, i april låg de på 343,4 miljoner kronor vilket var sex miljoner mer än i januari. När vi sedan såg resultatet av befolkningsminskningen är nu ramarna 339,5 miljoner kronor. Befolkningsutvecklingen är helt avgörande för hur det blir framöver. Som ni ser här är det en skillnad på 4 miljoner kronor.

Diskussioner fördes även om behovet av att öka resultatmålet som i dag ligger på två procent för att klara de investeringsbehov som finns framöver.

  • Anneli Malm

Välkommen att kommentera på sla.se. Vi förhandsmodererar alla kommentarer, om det är första gången du kommenterar läs våra regler kring artikelkommentarer.