01 jul 2015 14:20

01 jul 2015 16:08

Båten som kan bli rondellkonst

Avgörande beslut tas i höst

Att smycka den norra rondellen med en båt är ett medborgarförslag som vunnit gehör.

– Det är roligt att ett medborgarförslag har kommit så här långt, säger Anna Bruzell (S).

Medborgarförslaget att smycka rondeller gällde från början både norra och södra rondellen och var uppe till beslut på kommunfullmäktige i september.

Kommunfullmäktige ansåg inte att den södra behövde en utsmyckning då den är designad av en landskapsarkitekt och där växtligheten ännu inte är helt uppväxt. Däremot var de positiva till en utsmyckning av den norra rondellen.

Folke Dahlberg

Enligt förslaget ska den smyckas med en skulptur i form av en båt av Folke Dahlberg.

Det är en specifik skulptur som heter Pelagisk visdom, stammar ur en våg och som enligt förslagslämnaren symboliserar kampen mot den lynniga sjön men är även en symbol för fisket som var en viktig näring för bildandet av Rödesund och en hyllning till konstnären.

En ritning

Folke Dahlbergssällskapet har fått i uppdrag att ta fram en ritning av båtskulpturen i naturlig storlek efter förlagan. En ritning som ska kompletteras med förslag på materialval, placering och ljussättning. Därefter ska nödvändiga tillstånd sökas för att sätta upp den och innan en eventuell tillverkning ska en upphandling göras.

– Originalet är i brons men vilket material och vilken ljussättning får utredningen visa, sa Anna Bruzell.

Avgörs i höst

Kommunfullmäktige beslutade i måndags att godkänna redovisningen från kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade även att hänskjuta frågan om ett eventuellt genomförande och finansiering till budgetberedningen i oktober.

Vad konstruktionen och installationen av konstverket kommer att kosta är ännu inte klart men summor mellan 200 000 -300 000 kronor har nämnts.

Reservation från SD

Sverigedemokraterna reserverade sig emot beslutet och menade att det gav fel signaler gentemot pensionärerna i kommunen.

– Man har tidigare sagt nej till ett årligt bidrag på 10 000 kronor till pensionärsorganisationerna i kommunen. Kommunen har många stora och tunga investeringar framför sig. Att i den situationen lägga 300 000 kronor på ett konstverk till en rondellutsmyckning är inte rätt prioritering, menade Stefan Hallberg (SD).

De tyckte att pengarna i stället kunde användas till tryckavlastande madrasser på Haganäset eftersom det är finns boende där som lider av trycksår.

– Det är svårt att väga saker mot varandra. Beslutet i dag är inte att säga ja till en skulptur för 300 000 kronor utan att hänskjuta det till budgetberedningen att ta det, sa Anna Bruzell.

– Det är roligt att ett medborgarförslag har kommit så här långt, säger Anna Bruzell (S).

Medborgarförslaget att smycka rondeller gällde från början både norra och södra rondellen och var uppe till beslut på kommunfullmäktige i september.

Kommunfullmäktige ansåg inte att den södra behövde en utsmyckning då den är designad av en landskapsarkitekt och där växtligheten ännu inte är helt uppväxt. Däremot var de positiva till en utsmyckning av den norra rondellen.

Folke Dahlberg

Enligt förslaget ska den smyckas med en skulptur i form av en båt av Folke Dahlberg.

Det är en specifik skulptur som heter Pelagisk visdom, stammar ur en våg och som enligt förslagslämnaren symboliserar kampen mot den lynniga sjön men är även en symbol för fisket som var en viktig näring för bildandet av Rödesund och en hyllning till konstnären.

En ritning

Folke Dahlbergssällskapet har fått i uppdrag att ta fram en ritning av båtskulpturen i naturlig storlek efter förlagan. En ritning som ska kompletteras med förslag på materialval, placering och ljussättning. Därefter ska nödvändiga tillstånd sökas för att sätta upp den och innan en eventuell tillverkning ska en upphandling göras.

– Originalet är i brons men vilket material och vilken ljussättning får utredningen visa, sa Anna Bruzell.

Avgörs i höst

Kommunfullmäktige beslutade i måndags att godkänna redovisningen från kultur- och fritidsförvaltningen. Kommunfullmäktige beslutade även att hänskjuta frågan om ett eventuellt genomförande och finansiering till budgetberedningen i oktober.

Vad konstruktionen och installationen av konstverket kommer att kosta är ännu inte klart men summor mellan 200 000 -300 000 kronor har nämnts.

Reservation från SD

Sverigedemokraterna reserverade sig emot beslutet och menade att det gav fel signaler gentemot pensionärerna i kommunen.

– Man har tidigare sagt nej till ett årligt bidrag på 10 000 kronor till pensionärsorganisationerna i kommunen. Kommunen har många stora och tunga investeringar framför sig. Att i den situationen lägga 300 000 kronor på ett konstverk till en rondellutsmyckning är inte rätt prioritering, menade Stefan Hallberg (SD).

De tyckte att pengarna i stället kunde användas till tryckavlastande madrasser på Haganäset eftersom det är finns boende där som lider av trycksår.

– Det är svårt att väga saker mot varandra. Beslutet i dag är inte att säga ja till en skulptur för 300 000 kronor utan att hänskjuta det till budgetberedningen att ta det, sa Anna Bruzell.

  • Anneli Malm