01 jul 2015 18:15

01 jul 2015 18:15

Ny ersättare har utsetts

Barbro Björklund (KD) har sedan tidigare avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kristdemokraterna förslog Niklas Johansson (KD) som ersättare för Barbro Björklund och det godkändes av kommunfullmäktige.

Niklas kommer nu att ta över rollen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Barbro Björklund (KD) har sedan tidigare avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.

Kristdemokraterna förslog Niklas Johansson (KD) som ersättare för Barbro Björklund och det godkändes av kommunfullmäktige.

Niklas kommer nu att ta över rollen som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.