02 jul 2015 13:08

02 jul 2015 13:08

Efter fusket - nu är Dexter stängt

Den 1 juli stängdes systemet Dexter ned för vårdnadshavare med barn inom barnomsorgen att själva lägga in sina scheman och inkomstuppgifter.

Det på grund av det fusk med barnomsorgsavgifterna som förekommit där ett antal inte har betalt någon avgift.

I stället kommer förvaltningen att skicka ut en inkomstförfrågan två gånger per år och förändringar i schema ska lämnas via en blankett som finns tillgänglig på respektive förskoleavdelning.

Det på grund av det fusk med barnomsorgsavgifterna som förekommit där ett antal inte har betalt någon avgift.

I stället kommer förvaltningen att skicka ut en inkomstförfrågan två gånger per år och förändringar i schema ska lämnas via en blankett som finns tillgänglig på respektive förskoleavdelning.