07 jul 2015 20:00

07 jul 2015 20:00

Kulturhistoriskt område

Arkitektritade villor

25 villor i Kruthusområdet som är ritade av arkitekten Stig Axell är värt att bevara intakt anser byggnadsnämnden. Husen anses vara en del av en arkitektoniskt enhetlig miljö.

Villorna, med sin speciella prägel, ligger i Norra skogen och är en del av ett större bostadsområde. Ett villaområde som anses ha ett kulturhistoriskt värde.

Arkitektritade

Arkitekten Stig Axell som bland annat har ritat A 6-center, Jönköpings flygterminal och Elmia kongress- och konserthus har även ritat husen på Kruthusvägen. Alla husen är likvärdiga med gult tegel och från början var husens träpaneler i tre färger något som ändrats under årens gång. Husen byggdes under 1979 och 1980.

– Det är ett område som vi i byggnadsnämnden anser är värt att bevara så intakt som möjligt, säger byggnadsnämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Områdets karaktär

En fastighetsägare har ansökt om bygglov för att måla det gula teglet vitt något som byggnadsnämnden avslagit just på grund av detta.

– Det är ett fint område och börjar man ändra på husen så försvinner områdets karaktär och dess särart.

Byggnadsnämndens motivering lyder bland annat: Om villaägarna tilläts byta fasadmaterial efter eget tycke och smak skulle snart alla hus vara olika och det kulturhistoriska värdet vara förskingrat för gott.

Trivsamt område

De villaägare som SLA pratar med tycker att det är ett trivsamt område men att det skulle vara ett speciellt område som är värt att bevara är kanske inte är något som de har reflekterat över.

Lennart Hultman har bott i sitt hus sedan det byggdes.

– Jag har alltid trivts här, det är ett lugnt område och det enda jag saknar är en balkong.

Katarina och Ester Nilsson bor också i området.

– Det är fina hus med närhet till både skog och badplats.

Villorna, med sin speciella prägel, ligger i Norra skogen och är en del av ett större bostadsområde. Ett villaområde som anses ha ett kulturhistoriskt värde.

Arkitektritade

Arkitekten Stig Axell som bland annat har ritat A 6-center, Jönköpings flygterminal och Elmia kongress- och konserthus har även ritat husen på Kruthusvägen. Alla husen är likvärdiga med gult tegel och från början var husens träpaneler i tre färger något som ändrats under årens gång. Husen byggdes under 1979 och 1980.

– Det är ett område som vi i byggnadsnämnden anser är värt att bevara så intakt som möjligt, säger byggnadsnämndens ordförande Jonas Davidsson (S).

Områdets karaktär

En fastighetsägare har ansökt om bygglov för att måla det gula teglet vitt något som byggnadsnämnden avslagit just på grund av detta.

– Det är ett fint område och börjar man ändra på husen så försvinner områdets karaktär och dess särart.

Byggnadsnämndens motivering lyder bland annat: Om villaägarna tilläts byta fasadmaterial efter eget tycke och smak skulle snart alla hus vara olika och det kulturhistoriska värdet vara förskingrat för gott.

Trivsamt område

De villaägare som SLA pratar med tycker att det är ett trivsamt område men att det skulle vara ett speciellt område som är värt att bevara är kanske inte är något som de har reflekterat över.

Lennart Hultman har bott i sitt hus sedan det byggdes.

– Jag har alltid trivts här, det är ett lugnt område och det enda jag saknar är en balkong.

Katarina och Ester Nilsson bor också i området.

– Det är fina hus med närhet till både skog och badplats.

  • Anneli Malm