08 jul 2015 19:07

08 jul 2015 19:08

Databas för tillgänglighet

KOMMUN

Karlsborg har tillgång till tillgänglighetsdatabasen genom ett avtal med Västra Götalandsregionen. Den finns på kommunens hemsida och där går det att se hur tillgängliga de offentliga lokalerna i kommunen är. Ett av syftet med inventeringen är att uppdatera databasen och se vilka åtgärder som behövs. All inventering görs utifrån ett basformulär som ska fyllas i och består av ett antal kriterier. Kommunens lokaler bedöms vara inventerade och databasen uppdaterad under tidig höst.

Karlsborg har tillgång till tillgänglighetsdatabasen genom ett avtal med Västra Götalandsregionen. Den finns på kommunens hemsida och där går det att se hur tillgängliga de offentliga lokalerna i kommunen är. Ett av syftet med inventeringen är att uppdatera databasen och se vilka åtgärder som behövs. All inventering görs utifrån ett basformulär som ska fyllas i och består av ett antal kriterier. Kommunens lokaler bedöms vara inventerade och databasen uppdaterad under tidig höst.