09 jul 2015 13:29

09 jul 2015 13:29

Förfallet konstverk försvinner

Kalkstenssoffan som står utmed piren vid kanalscenen ska tas bort. Anledningen är att den är i ett dåligt skick.

Kalkstenssoffan håller på att förfalla och en av ryggstödets stenar har spruckit. Den uppfördes 1998 av konstnären Martin Hansson, som även har gjort utsmyckningarna i entrén till Haganäset. Soffan har sjunkit ned i underlaget och är i dag inte användbar som sittmöbel.

Tanken från början var att den skulle rustas upp och flyttas till en plats där den kom mer till sin rätt.

– Vi har bedömt att det inte är möjligt, det kostar för mycket. Vi ska ta bort den och lägga igen hålet, säger kultur- och fritidschefen Johan Tranquist och tillägger:

– Det kan bli en annan konstnärlig utsmyckning istället. Vi tittar på Rödesundsområdet för att utveckla en ny mötesplats.

Kalkstenssoffan håller på att förfalla och en av ryggstödets stenar har spruckit. Den uppfördes 1998 av konstnären Martin Hansson, som även har gjort utsmyckningarna i entrén till Haganäset. Soffan har sjunkit ned i underlaget och är i dag inte användbar som sittmöbel.

Tanken från början var att den skulle rustas upp och flyttas till en plats där den kom mer till sin rätt.

– Vi har bedömt att det inte är möjligt, det kostar för mycket. Vi ska ta bort den och lägga igen hålet, säger kultur- och fritidschefen Johan Tranquist och tillägger:

– Det kan bli en annan konstnärlig utsmyckning istället. Vi tittar på Rödesundsområdet för att utveckla en ny mötesplats.

  • Anneli Malm