09 jul 2015 13:27

09 jul 2015 13:27

SD vill att det krävs tillstånd för tiggeri

Sverigedemokraterna vill att det krävs tillstånd för att tigga pengar i Karlsborg. Centern vill ha fler fossilfria bilar.

Sverigedemokraterna har lagt två nya motioner, den ena handlar om tiggeri. De vill att kommunen i sina lokala ordningsföreskrifter inför att det krävs tillstånd från polisen för att samla in pengar på offentlig plats.

De menar att eftersom EU-emigranterna befinner sig i Sverige med hänvisning till Schengenavtalet och är ansvariga för sin egen försörjning anser de att det är rimligt att insamlandet av pengar regleras.

Hitta Vabergsforten

SD vill även att skyltningen på Vaberget förbättras. De vill att de två Vabergsforten, som är en del av Karlsborgs fästning, ska bli mer tillgängliga för turister. Det genom bättre skyltning och att området röjs upp. De vill även att möjligheterna undersöks för att återigen uppföra ett utsiktstorn på Vaberget efter det tidigare som revs.

Fossilfria bilar

Mats Mellblom (C) vill i en motion att kommunen verkar för att få en fossiloberoende fordonsflotta. Centerpartiet vill att kommunen arbetar för att tillhandahålla laddstolpar för elbilar, tankställen för biogas och att när kommunen ska köpa eller leasa bilar väljer fossilfria bilar så långt det är möjligt.

Han skriver: Sverige har en vision om fossiloberoende fordonsflotta 2030. För att nå visionen fordras beslut på alla samhällets nivåer.

Många motioner

Hela 28 motioner har lämnats in hittills i år. SD har lagt 15, C fem, V fyra, FP två, MP en och en från treklövern som består av C, FP och KD.

Sverigedemokraterna har lagt två nya motioner, den ena handlar om tiggeri. De vill att kommunen i sina lokala ordningsföreskrifter inför att det krävs tillstånd från polisen för att samla in pengar på offentlig plats.

De menar att eftersom EU-emigranterna befinner sig i Sverige med hänvisning till Schengenavtalet och är ansvariga för sin egen försörjning anser de att det är rimligt att insamlandet av pengar regleras.

Hitta Vabergsforten

SD vill även att skyltningen på Vaberget förbättras. De vill att de två Vabergsforten, som är en del av Karlsborgs fästning, ska bli mer tillgängliga för turister. Det genom bättre skyltning och att området röjs upp. De vill även att möjligheterna undersöks för att återigen uppföra ett utsiktstorn på Vaberget efter det tidigare som revs.

Fossilfria bilar

Mats Mellblom (C) vill i en motion att kommunen verkar för att få en fossiloberoende fordonsflotta. Centerpartiet vill att kommunen arbetar för att tillhandahålla laddstolpar för elbilar, tankställen för biogas och att när kommunen ska köpa eller leasa bilar väljer fossilfria bilar så långt det är möjligt.

Han skriver: Sverige har en vision om fossiloberoende fordonsflotta 2030. För att nå visionen fordras beslut på alla samhällets nivåer.

Många motioner

Hela 28 motioner har lämnats in hittills i år. SD har lagt 15, C fem, V fyra, FP två, MP en och en från treklövern som består av C, FP och KD.

  • Anneli Malm