15 jul 2015 13:21

15 jul 2015 13:21

Fler Karlsborgsbor utnyttjar rut-avdraget

STATISTIK

Under första halvåret i år ökade antalet köpare som utnyttjade rutavdraget i Karlsborg med fyra procent jämfört med samma period året innan. Det enligt statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har sammanställt.

Under första halvåret 2015 gjorde svenskarna avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning, för totalt 1,6 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med året innan.

Under första halvåret i år ökade antalet köpare som utnyttjade rutavdraget i Karlsborg med fyra procent jämfört med samma period året innan. Det enligt statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har sammanställt.

Under första halvåret 2015 gjorde svenskarna avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning, för totalt 1,6 miljarder kronor, en ökning med 9 procent jämfört med året innan.