16 jul 2015 15:00

16 jul 2015 15:00

Elevråd vill ha en actionpark

Actionpark, trafiksäkerhet och båtramp

Elevrådet på Forsviks Friskola har tagit medborgarförslag på allvar. De har lämnat in hela tio förslag på förbättringar, bland annat vill de ha en actionpark.

Fyra av förslagen gäller barn och ungdomars fritidsliv. De vill att det byggs en actionpark i Karlsborg som den som finns i Tibro. De vill även se fler aktiviteter för de barn som inte är sportintresserade som en fritidsgård för yngre elever, antingen en egen eller att de får vara i Kabyssen när inte den är öppen för de äldre ungdomarna.

De tycker att alla lekplatser ska rustas upp, inte bara de som finns i centralorten och att de får vara med och tycka till om lekredskapen när de ska rustas upp eller när det byggs en ny. De vill även att sjöbotten i Hanken rensas upp.

Ett annat förslag gäller soptunnor som de anser behöver bli fler så det inte ligger skräp överallt.

Säkrare trafik

De har även fyra förslag på trafiksäkerhetsförbättringar. De vill ha övergångställen på alla platser där skolskjutsen stannar eftersom många barn passerar över vägen där. De önskar också vägbulor eller andra farthinder i Norra skogen, Hanken och utanför Forsviks friskola, de vill ha en cykelväg mellan Karlsborg och Forsvik och säkrare gång- och cykelvägar i Undenäs.

Elevrådet tycker att kommunen ska utgå från barnchecklistan när de fattar beslut som rör barn och ungdomar och låta dem vara med och påverka innan besluten fattas.

Ramp för båtar

En kommuninvånare i Forsvik anser i ett medborgarförslag att det borde byggas en sjösättningsramp i sjön Viken. Han menar att det är det många som vill sjösätta sin båt i sjön men som måste hänvisas till andra ställen. Enligt förslagslämnaren är Intresseföreningen i Forsvik villig att både bygga rampen och stå för underhållet. Förslagslämnaren tycker att det är ett bra sätt att främja turismen och en bra service för kommuninvånarna. Samtliga medborgarförslag bereds av kommunstyrelsen.

Fyra av förslagen gäller barn och ungdomars fritidsliv. De vill att det byggs en actionpark i Karlsborg som den som finns i Tibro. De vill även se fler aktiviteter för de barn som inte är sportintresserade som en fritidsgård för yngre elever, antingen en egen eller att de får vara i Kabyssen när inte den är öppen för de äldre ungdomarna.

De tycker att alla lekplatser ska rustas upp, inte bara de som finns i centralorten och att de får vara med och tycka till om lekredskapen när de ska rustas upp eller när det byggs en ny. De vill även att sjöbotten i Hanken rensas upp.

Ett annat förslag gäller soptunnor som de anser behöver bli fler så det inte ligger skräp överallt.

Säkrare trafik

De har även fyra förslag på trafiksäkerhetsförbättringar. De vill ha övergångställen på alla platser där skolskjutsen stannar eftersom många barn passerar över vägen där. De önskar också vägbulor eller andra farthinder i Norra skogen, Hanken och utanför Forsviks friskola, de vill ha en cykelväg mellan Karlsborg och Forsvik och säkrare gång- och cykelvägar i Undenäs.

Elevrådet tycker att kommunen ska utgå från barnchecklistan när de fattar beslut som rör barn och ungdomar och låta dem vara med och påverka innan besluten fattas.

Ramp för båtar

En kommuninvånare i Forsvik anser i ett medborgarförslag att det borde byggas en sjösättningsramp i sjön Viken. Han menar att det är det många som vill sjösätta sin båt i sjön men som måste hänvisas till andra ställen. Enligt förslagslämnaren är Intresseföreningen i Forsvik villig att både bygga rampen och stå för underhållet. Förslagslämnaren tycker att det är ett bra sätt att främja turismen och en bra service för kommuninvånarna. Samtliga medborgarförslag bereds av kommunstyrelsen.

  • Anneli Malm