19 jul 2015 10:00

19 jul 2015 10:00

Släktforskning i Bocksjömon lockade

I samband med föregående veckas släkt- och bygdeforskardagar i Tivedstorp anordnades också byavandringar, bland annat i Bocksjömon.

Ett 15-tal personer personer med Lisbeth Sjöberg och Roger Hammarström i spetsen, mötte upp i Bocksjömon. Ulf Wallenståhl, nuvarande ägare, ställde välvilligt upp och visade utvalda delar av byggnader och ägor.

Lisbeth Sjöberg hade lagt ned ett omfattande arbete med att forska i gårdens historia. Hon hade bland annat kommit fram till att den först omnämnde brukaren Måns Kesungson, troligtvis med finskt ursprung, och hans ättlingar brukat markerna i Mon från mitten av 1600-talet och cirka 250 år framöver.

Lisbeth räknade upp en mängd namn i de kommande leden. Man gifte sig kanske inte alltid av kärlek utan mer av praktiska skäl. Ej heller hade man ju så lätt att ta sig långa vägar. Återväxten lät i alla fall inte dröja, de flesta familjer hade sju-åtta barn.

Johannes på Mon

Ett av de mer bekanta namnen är Johannes Jonsson född 1829, visserligen inte ättling till Måns Kesungsson, men ändå en av de som lämnat störst avtryck i Mons historia. När han som liten vallade korna på skogen skickade modern med katekesen och psalmboken i matsäckskorgen. Som vuxen gav han sig ut i stugorna och predikade för folket i Tiveden. Under en viss tid tjänstgjorde han också som lärare i Bovikens skola. En minnessten ägnad Johannes och hans gärningar ligger fortfarande kvar i Wallenståhls trädgård.

Utöver den äldre historien om Mon berättades också om vilka som bott och brukat gården/gårdarna under de senaste hundra åren. År 1928 friköpte makarna Ida och Oskar en av gårdarna i Mon av Munksjö AB för en summa av 8000 kronor. Sedan dess har det varit ett antal ägare och för närvarande är det Ulf Wallenståhl med fru som äger och driver Mon under namnet Stigmansgården.

Ett 15-tal personer personer med Lisbeth Sjöberg och Roger Hammarström i spetsen, mötte upp i Bocksjömon. Ulf Wallenståhl, nuvarande ägare, ställde välvilligt upp och visade utvalda delar av byggnader och ägor.

Lisbeth Sjöberg hade lagt ned ett omfattande arbete med att forska i gårdens historia. Hon hade bland annat kommit fram till att den först omnämnde brukaren Måns Kesungson, troligtvis med finskt ursprung, och hans ättlingar brukat markerna i Mon från mitten av 1600-talet och cirka 250 år framöver.

Lisbeth räknade upp en mängd namn i de kommande leden. Man gifte sig kanske inte alltid av kärlek utan mer av praktiska skäl. Ej heller hade man ju så lätt att ta sig långa vägar. Återväxten lät i alla fall inte dröja, de flesta familjer hade sju-åtta barn.

Johannes på Mon

Ett av de mer bekanta namnen är Johannes Jonsson född 1829, visserligen inte ättling till Måns Kesungsson, men ändå en av de som lämnat störst avtryck i Mons historia. När han som liten vallade korna på skogen skickade modern med katekesen och psalmboken i matsäckskorgen. Som vuxen gav han sig ut i stugorna och predikade för folket i Tiveden. Under en viss tid tjänstgjorde han också som lärare i Bovikens skola. En minnessten ägnad Johannes och hans gärningar ligger fortfarande kvar i Wallenståhls trädgård.

Utöver den äldre historien om Mon berättades också om vilka som bott och brukat gården/gårdarna under de senaste hundra åren. År 1928 friköpte makarna Ida och Oskar en av gårdarna i Mon av Munksjö AB för en summa av 8000 kronor. Sedan dess har det varit ett antal ägare och för närvarande är det Ulf Wallenståhl med fru som äger och driver Mon under namnet Stigmansgården.