21 jul 2015 06:00

21 jul 2015 14:05

Foto: ANNELI MALM

Utbildning med FMCK

Mer än bara lära sig köra motorcykel

Kunskap. Under två veckor utbildar FMCK mc-förare och elever som ska ta förarbevis för EU-moped. Denna dag fick de även besök av kontraamiralen och rikskårchefen.

Frivilliga motorcykelkåren håller i fyra utbildningar som pågår samtidigt vid Kråks skjutfält. Det är två mc-kurser, en grundkurs där målsättningen är att utbilda ordonnanser som blir placerade i hemvärnet och en instruktörskurs.

Två ungdomskurser

De har även två ungdomskurser, en för de som ska ta ett förarbevis för EU-moped. Den andra ungdomsutbildningen riktar sig till de som redan har ett körkort och de blir mopedordonnanser.

– De får även försvarsupplysning och lära känna en frivillig organisation, berättar Börje Samuelsson.

En tjej

Totalt är det runt 55 elever och instruktörer som deltar i utbildningen. De kommer från stora delar av Sverige och är mellan 15 och 74 år. Endast en av deltagarna är en tjej och hon ska ta mopedkörkort.

Tittar närmare

Thomas Engevall är konteramiral och även FMCK:s kontaktperson inom Försvarsmakten och han besökte utbildningen tillsammans med Tomas Björk som är FMCK:s rikskårchef.

– Jag är här för att följa verksamheten och prata med elever och instruktörer för att höra hur det går och om de behöver mer stöd från Försvarsmakten. Jag är intresserad av verksamheten och kör mc själv, säger Thomas Engevall och tillägger:

– Det här är ett bra sätt att sprida kunskap om försvaret ut i samhället på ett bredare sätt.

Viktig del i hemvärnet

Mc-ordonnanser behövs i hemvärnet.

– Vi har behov av 650 ordonnanser i hemvärnet så de är en viktig del i hemvärnsförbanden. Det de används främst för är eftersök och vid skogsbränder. Ordonnanser gör allt som att transportera personal och material, söka av samt hämta och ge information. Det är upp till chefen att förstå att använda sitt verktyg rätt, oftast är det fantasin som sätter gränser, säger Tomas Björk.

Bred utbildning

Förutom att lära sig hantera fordonet får eleverna även utbildning i bland annat sjukvård, farligt gods, orientering och att lära sig att ta hand om och reparera fordonet.

Simon Lesnik, Helsingborg, Jesper Nylander, Eskilstuna, Thomas Dahlberg, Göteborg, och Anders Rosenlind, Tyresö utbildar sig till mc-ordonnanser i hemvärnet. Det de har gemensamt är ett mc-intresse och viljan att uträtta något.

– Vi lär oss både det hårda och det mjuka, från skruvar och muttrar till värdegrund och allt där emellan, iklädda gröna kläder, säger Anders Rosenlind.

Hemvärnet lockar

Fler och fler söker sig till hemvärnet och de tror att en del är den ökade hotbilden i omvärlden men även viljan att bidra till det civila samhället som vid skogsbränder eller andra extra ordinära händelser.

– Vi får lära oss hur vi ska handla när det gäller ett eftersök och i olika krissituationer, berättar de.

En bit på väg

Oscar Malmsten, Carl Winnberg och August Löwenmark deltar i steg två i mopedutbildningen.

– Jag ville vidareutbilda mig till ordonnans, berättar Oscar Malmsten.

– Jag vill ta körkort för lätt mc och den här utbildningen ger förtur för det, säger Carl Winnberg.

Det är FMCK som till stora delar ansvarar för försvarets mc-tjänster men de har även annan verksamhet som mc-tävlingar.

Frivilliga motorcykelkåren håller i fyra utbildningar som pågår samtidigt vid Kråks skjutfält. Det är två mc-kurser, en grundkurs där målsättningen är att utbilda ordonnanser som blir placerade i hemvärnet och en instruktörskurs.

Två ungdomskurser

De har även två ungdomskurser, en för de som ska ta ett förarbevis för EU-moped. Den andra ungdomsutbildningen riktar sig till de som redan har ett körkort och de blir mopedordonnanser.

– De får även försvarsupplysning och lära känna en frivillig organisation, berättar Börje Samuelsson.

En tjej

Totalt är det runt 55 elever och instruktörer som deltar i utbildningen. De kommer från stora delar av Sverige och är mellan 15 och 74 år. Endast en av deltagarna är en tjej och hon ska ta mopedkörkort.

Tittar närmare

Thomas Engevall är konteramiral och även FMCK:s kontaktperson inom Försvarsmakten och han besökte utbildningen tillsammans med Tomas Björk som är FMCK:s rikskårchef.

– Jag är här för att följa verksamheten och prata med elever och instruktörer för att höra hur det går och om de behöver mer stöd från Försvarsmakten. Jag är intresserad av verksamheten och kör mc själv, säger Thomas Engevall och tillägger:

– Det här är ett bra sätt att sprida kunskap om försvaret ut i samhället på ett bredare sätt.

Viktig del i hemvärnet

Mc-ordonnanser behövs i hemvärnet.

– Vi har behov av 650 ordonnanser i hemvärnet så de är en viktig del i hemvärnsförbanden. Det de används främst för är eftersök och vid skogsbränder. Ordonnanser gör allt som att transportera personal och material, söka av samt hämta och ge information. Det är upp till chefen att förstå att använda sitt verktyg rätt, oftast är det fantasin som sätter gränser, säger Tomas Björk.

Bred utbildning

Förutom att lära sig hantera fordonet får eleverna även utbildning i bland annat sjukvård, farligt gods, orientering och att lära sig att ta hand om och reparera fordonet.

Simon Lesnik, Helsingborg, Jesper Nylander, Eskilstuna, Thomas Dahlberg, Göteborg, och Anders Rosenlind, Tyresö utbildar sig till mc-ordonnanser i hemvärnet. Det de har gemensamt är ett mc-intresse och viljan att uträtta något.

– Vi lär oss både det hårda och det mjuka, från skruvar och muttrar till värdegrund och allt där emellan, iklädda gröna kläder, säger Anders Rosenlind.

Hemvärnet lockar

Fler och fler söker sig till hemvärnet och de tror att en del är den ökade hotbilden i omvärlden men även viljan att bidra till det civila samhället som vid skogsbränder eller andra extra ordinära händelser.

– Vi får lära oss hur vi ska handla när det gäller ett eftersök och i olika krissituationer, berättar de.

En bit på väg

Oscar Malmsten, Carl Winnberg och August Löwenmark deltar i steg två i mopedutbildningen.

– Jag ville vidareutbilda mig till ordonnans, berättar Oscar Malmsten.

– Jag vill ta körkort för lätt mc och den här utbildningen ger förtur för det, säger Carl Winnberg.

Det är FMCK som till stora delar ansvarar för försvarets mc-tjänster men de har även annan verksamhet som mc-tävlingar.

  • Anneli Malm