27 jul 2015 12:52

27 jul 2015 13:00

Skildring om Undenäs

Ingemar Vikenros

Gammalt och nytt, glimtar ur Undenäs sockens historia är titeln på Ingemar Vikenros nya bok.

– Den här boken är lite annorlunda mot de tidigare. I de tidigare böckerna har jag behandlat ett separat ämne. I den här boken hänger de olika kapitlen inte samman och tidspannet är från medeltiden fram till 1970-talet, berättar Ingemar Vikenros.

Boken skildrar en del av det som han har hittat i arkiven under sina tidigare efterforskningar men som han inte har gett ut i bokform.

Från då till nu

Han har gjort en sammanställning av de medeltida brev som finns bevarade och berör Undenäs som att sockennamnet Undenäs nämns för första gången 1346.

I boken berättar han även om vem som ägde Forsvik, om Undenäs förste lanthandlare Nils Olofsson Kjellberg, om storkommunen Undenäs som bildades 1952 och den senare kommunsammanslagningen av Undenäs, Mölltorp och Karlsborg bland annat.

Många böcker

Ingemar Vikenros har kommit ut med hela 21 böcker genom åren bland annat Kungadottern Constansia Eriksdotter, Sant och sägner från Halna socken och en bok om Sätra bruk. Men han har fler projekt på gång och nu arbetar han med en bok om Ryholm.

– Den här boken är lite annorlunda mot de tidigare. I de tidigare böckerna har jag behandlat ett separat ämne. I den här boken hänger de olika kapitlen inte samman och tidspannet är från medeltiden fram till 1970-talet, berättar Ingemar Vikenros.

Boken skildrar en del av det som han har hittat i arkiven under sina tidigare efterforskningar men som han inte har gett ut i bokform.

Från då till nu

Han har gjort en sammanställning av de medeltida brev som finns bevarade och berör Undenäs som att sockennamnet Undenäs nämns för första gången 1346.

I boken berättar han även om vem som ägde Forsvik, om Undenäs förste lanthandlare Nils Olofsson Kjellberg, om storkommunen Undenäs som bildades 1952 och den senare kommunsammanslagningen av Undenäs, Mölltorp och Karlsborg bland annat.

Många böcker

Ingemar Vikenros har kommit ut med hela 21 böcker genom åren bland annat Kungadottern Constansia Eriksdotter, Sant och sägner från Halna socken och en bok om Sätra bruk. Men han har fler projekt på gång och nu arbetar han med en bok om Ryholm.

  • Anneli Malm